Gå direkt till innehåll
Flerårigt kärnstöd från Sverige ökar flexibilitet och stärker effektivitet
Flerårigt kärnstöd från Sverige ökar flexibilitet och stärker effektivitet

Pressmeddelande -

UNDP välkomnar flerårigt kärnstöd från Sverige

New York, 3 februari - FN:s utvecklingsprogram (UNDP) välkomnar regeringens beslut att idag ingå ett nytt flerårigt kärnstödssavtal på 1 260 miljoner kronor för 2020 och 2021. Förutsägbar och flexibel finansiering gör det möjligt för UNDP att mer effektivt förhindra och agera i nödsituationer och kriser över hela världen samt stötta länder i att avskaffa fattigdom och uppnå Agenda 2030.

"Vi uppskattar bidraget som Sverige ger till UNDP. Med bara tio år kvar att uppnå Agenda 2030 utgör Sveriges bidrag en viktig milstolpe i början på FN:s Decade of Action. Kärnstödet kommer hjälpa oss att fullfölja vårt kollektiva löfte om att ingen ska lämnas utanför" säger UNDP:s högste chef Achim Steiner.

"Vi uppskattar det långvariga partnerskapet med Sverige samt Sveriges åtagande i att stärka demokratisk styrning, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, bekämpa klimatförändringar och ta itu med grundorsakerna till konflikter för att bygga hållbar fred" tillägger Steiner.

Kärnstödet innebär förutsägbar och flexibel finansiering som är avgörande för arbetet på plats, särskilt när UNDP måste agera snabbt och effektivt med övergripande och holistiska utvecklingslösningar för att möta de olika behoven i länder, samhällen och hos de mest marginaliserade.

"Sveriges stöd till UNDP är inte bara viktigt för UNDP:s vision om att hjälpa länder att uppnå Globala målen utan också ett instrument för att hjälpa UNDP att fullfölja sin roll som det operativa fundamentet i FN:s utvecklingssystem som tillhandahåller en integrerande funktion för att stödja länder att genomföra Agenda 2030" säger Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör i New York.

Dessutom stärker kärnstödet från Sverige och andra partners UNDP:s institutionella effektivitet, genom att stärka vår roll som kunskapsledare samt inom innovation och kvalitetssäkring. Detta ger oss möjlighet att testa, replikera och skala upp nya metoder samt mäta vårt arbete och ger oss flexibiliteten att ändra kurs om så skulle behövas.

Ursprungliga pressmeddelandet på undp.org

Ämnen

Taggar


Om UNDP

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030.

Vi hjälper länder att förebygga kriser och konflikter, stärka demokratiska institutioner och bygga partnerskap för en hållbar utveckling där ingen människa lämnas utanför.

UNDP i Sverige

UNDP i Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige ochUNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling.

Du kan läsa mer om oss på: www.undp.se

Presskontakt

Carolina Given Sjölander

Carolina Given Sjölander

Presskontakt Communications Manager +46-70-760 20 77