Gå direkt till innehåll
Eleven från Blattnicksele som ritat bilder på allt de älskar med just Sorsele. foto Ung Företagsamhet (fototillstånd för gdpr finns)
Eleven från Blattnicksele som ritat bilder på allt de älskar med just Sorsele. foto Ung Företagsamhet (fototillstånd för gdpr finns)

Pressmeddelande -

​Ung Företagsamhet prisar kommun och ambassadör

Ung Företagsamhet Västerbotten instiftar i år två nya priser där de vill lyfta goda exempel på hur man på tagit det entreprenöriella lärandet till en ny nivå. De nya priserna är Årets-UF ambassadör och Årets UF-kommun och vinnarna presenterades idag under Mötesplats Lycksele och kommer från och med i år att bli ett stående inslag i arrangemanget.

Syftet med dessa priser är att hylla det fina arbetet kring entreprenöriellt lärande som görs i länet samt att visa på vilken bredd Ung Företagsamhet arbetar för att berika skolorna och kommunernas utveckling. Genom att i tidiga åldrar, redan från lågstadiet arbeta mer med uppgifter som främjar förmågor så som kreativitet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och problemlösning gör att eleverna växer som individer och skolengagemanget ökar. Vinnarna har på olika sätt gett barn och unga möjlighet att utveckla sin företagsamhet och sin tro på sin egen förmåga.

-Båda pristagarna har utgått från våra läromedel för grundskolan, samt använt vårt stöd i processen, men har på ett inspirerande sätt format det till något större som stärker just deras närsamhälle. De visar på samverkan med skola och arbetsliv när den är som bäst och där eleverna i grundskolan får ökad självkänsla då de får utveckla sina entreprenöriella förmågor.

Pristagare till Årets UF-ambassadör går till Simon Jonsson från Skytteanska skolan i Tärnaby med motiveringen:

Årets UF-ambassadör i Västerbotten är en pedagog med inspirerade driv, fantastiskt engagemang och en stor portion hjärta och värme i allt han gör. Med ett lustfyllt och medryckande undervisningssätt och en coachande ledarstil är han en viktig förebild för både elever och kollegor. Elever bjuds in till Simoncity där de får vara med om en häftig utbildningsresa där entreprenörskap finns med i varje moment. Ämneskunskaper och personlig utveckling vävs samman och ger barnen en trygg och god start i livet samtidigt som det öppnar ögon för nya möjligheter och väcker nyfikenhet inför framtiden.

Till Årets UF-kommun i Västerbotten valdes Sorsele kommun och som pris vann de en kort film om kommunens fina arbete. Motiveringen löd:

På ett imponerande sätt har Årets UF-kommun i Västerbotten skapat en röd tråd av entreprenörskap från förskola till årskurs 9. Satsning är unik i Sverige då entreprenörskap nu finns som inslag i samtliga skolverksamheter i kommunen. Satsningen har snabbt blivit en viktig del i kommunens framtid och framåtsyftande arbete och utgör ett inspirerande exempel på hur samverkan mellan kommunens ledning och verksamheternas engagerade pedagoger kan skapa lärande och drivkraft för entreprenörskap inom ramarna för skolans verksamhet.

(Maila om ni önskar bild på Simon Jonsson. 

frida.wimelius@ungforetagsamhet.se)

Ämnen

Kategorier

Regioner


Ung Företagsamhet är en ideell och obunden utbildningsorganisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Presskontakt

Frida Wimelius

Frida Wimelius

Presskontakt Regionchef Region Västerbotten 0707617411

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden utbildningsorganisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi och processutbildningen UF-företagande på gymnasiet. Dessutom finns ett Alumni-nätverk bestående av före detta UF-företagare. Vårt erbjudande till lärare och skolledare innefattar fortbildning, bedömningsstöd, seminarier, möjligheter till stipendium, utbildningsmaterial, möjligheter till utbyte med andra länder, inspiration för lärare och elever m.m.

Ung Företagsamhet Västerbotten
Sveagatan 8
90327 Umeå
Sweden