Pressmeddelande -

Om Skaraborg ska bli en framgångsrik region

Entreprenörskap lika viktigt som matte och engelska i skolan!

Sverige har länge byggt sitt skolsystem på att utbilda elever för anställning. Entreprenörskap är från och med höstterminen 2011 en del av skolans utbildning. Det är på tiden och ett stort steg framåt. Men vi tycker att det är dags att ta ytterligare ett steg.

Trots detta stora riksdagsbeslut har nämligen inte alla elever en rättighet att få lära sig entreprenörskap. Tänk om den svenska skolan skulle ge goda möjligheter för unga att lära sig matematik och engelska, men bara de elever som vill och som redan på gymnasiet förstår vikten av det skulle läsa dessa ämnen? Entreprenörskap borde vara lika självklart som matte och engelska i den svenska skolan – en rättighet för individen och en självklarhet för framtidsnationen Sverige.

I region Skaraborg är det 17 gymnasieskolor som erbjuder eleverna att driva UF-företag, men inte alla program. Det innebär att många elever varje år inte får chansen. Det drabbar i förlängningen regionen som tappar kreativa ungdomar.

Entreprenörskap handlar inte enbart om kunskaper kring företagande – det är så mycket mer än att starta och driva företag. Det lägger grunden till många mjuka värden och egenskaper som är viktiga byggstenar för såväl individer som nationer.

Nu finns chansen för Sveriges unga att genom ämnet entreprenörskap få utveckla mjuka värden så som handlingskraft, självförtroende, samarbetsförmåga, kreativitet, problemlösningsförmåga och förmåga att fatta beslut. Detta är egenskaper som ligger till grund för såväl intraprenörskap som företagsutveckling. De är inte lätta att lära sig på annat sätt i skolan än genom att praktiskt öva entreprenörskap.

Även kärnämnen (blivande gymnasiegemensamma ämnen) som matematik och engelska blir lättare att lära sig och dessutom roligare när skolan arbetar ämnesövergripande eftersom eleven får lära sig varför och hur de ska använda sina kunskaper.

Tillsammans med skolan har Ung Företagsamhet i 30 år utvecklat elevers kunskaper i såväl företagande som entreprenöriella förmågor. 24 procent av de elever som har provat på att driva företag under gymnasietiden startar eget i vuxen ålder och anställer i snitt fyra personer. De har med andra ord genererat över 180 000 arbetstillfällen i Sverige. Det är ett bevis på att träning ger färdighet.  I Skaraborg gick 487 elever genom UF-konceptet 2009/10 vilket innebar 117 nya företag och drygt 470 arbetstillfällen.

Skaraborg måste se till att skapa fler företag som genererar arbetstillfällen. Entreprenörskap för alla är därför en del av lösningen för Sveriges framtid. Låt alla ungdomar få chansen att tro på sig själva och sin företagsamhet. Det vinner vi alla på!

Alma Ohlin
Regionchef Ung Företagsamhet Skaraborg

Göte Härndahl
Ordförande Ung Företagsamhet Skaraborg

 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Västra Götaland