Pressmeddelande -

Hamas är valda – det är bara att gilla läget

Nooshi Dadgostar pressekreterare Ung Vänster 073 669 49 91 De borgerliga partierna har i flera års tid fördömt palestiniernas förra president Yasser Arafat som maktfullkomlig och krävt demokratiska val i Palestina. I januari gick så det palestinska folket till vad som kallats ”arabvärldens mest demokratiskt genomförda val” och röstade fram nya företrädare för den palestinska staten – och partiet man röstade fram var Hamas. Västvärldens dom blev hård och kom direkt – valet var visserligen rätt genomfört och demokratiskt – men sorry, ni valde fel. Sedan dess har USA:s och EU:s bojkott av den palestinska myndigheten varit minst sagt påtaglig för det palestinska folket. Man har frusit pengar som skulle ha gått till löner, och på Västbanken och Gaza säljer invånarna sina sista tillhörigheter för att överleva. När Hamas flyktingminister Atef Adwan nyligen fick visum till Sverige gick Israel och de borgerliga partierna i taket. När Sverige ställde in en flygövning som skulle ha genomförts tillsammans med Israel gick deras representanter så långt att man kallade Sverige för ”det mest israelfientliga landet i Europa”. USA, EU och den svenska borgerligheten visar ett enormt förakt inför det palestinska folkets rätt att själva välja sina egna ledare. Man motiverar isoleringen av den demokratiskt valda regeringen med att Hamas inte tar avstånd från våld, och inte erkänner Israel. Men låt oss se på fakta. Israel har konsekvent vägrat att erkänna sina egna gränser, då dessa ständigt flyttas. Det är det land i världen som bryter mot flest resolutioner i FN, och det är ett land som öppet har genomfört politiska och utomrättsliga avrättningar av palestinska politiska aktivister. Ändå är det palestinierna som avkrävs garantier, ändå är det palestinierna som förväntas kuva sig, och förväntas att undergivet acceptera den orättfärdiga maktobalans som råder i relation till ockupationsmakten. Det borde vara Israel som ställs till svars - för det är Israel som ska fördömas, det är Israel som ska isoleras och det är Israel som ska straffas. Ung Vänster upprepar ännu en gång det som borde vara självklart. Att stillatigande se på när det palestinska samhället slungas in i en fattigdomsspiral är ett cyniskt och oförlåtligt brott – det är brott som vi vägrar att vara en del av. Till skillnad från högern respekterar vi det palestinska folkets rätt att själva välja sina ledare och vi kräver att Sverige omedelbart agerar för att bryta isoleringen och bojkotten av den demokratiskt valda paestinska regeringen Hamas. De är valda – och det är faktskt bara att gilla läget. Utttalande antaget av Ung Vänsters Risting 060528

Ämnen

  • Politik