Pressmeddelande -

Ipredändringen helt otillräcklig

Ung Vänster
Box 12 660
112 93 STOCKHOLM
info@ungvanster.se

Idag går Justitieminister Beatrice Ask ut i Ekot med besked om att regeringens ipred-lag ska förändras så att den inte gäller bakåt i tiden. Ändringen innebär att skiv- och filmbolagen inte kan få hämta ut uppgifter vid misstanke om fildelning som skett innan lagen träder i kraft den 1 april 2009.

- Beatrice Asks förslag innebär fortfarande en kraftig urholkning av rättsäkerheten. Privata bolag kommer att kunna registrera folk och få tillgång till personliga uppgifter, det innebär en kraftig integritetskränkning. När bolagen i andra länder där lagen införts får ut uppgifterna skickar de kravbrev om betalning till personer, ofta blir dessa tvingade att betala eftersom man inte har råd att chansa att få sin sak prövad i rätten. Lagen är inget annat än statligt understödd utpressning, säger Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson.

Idag finns det redan en lag mot fildelning. Lagen innebär att polisen tar hand om undersökningen vid misstanke. Ipred-lagen ger istället den makten till skiv- och filmbolagen.

- Jag tycker att det är synd att vi har en teknikfientlig lag i Sverige, en hel ungdomsgeneration är kriminaliserade i sin vardag. Men oavsett vad man anser om fildelning borde alla som värnar rättsäkerheten vända sig mot en lag som innebär att bolagen ensamt, med mycket tveksamma bevis som grund kan utöva utpressning och kränka människors privatliv, säger Ida Gabrielsson.

- Istället för att genomföra integritetskränkningar på löpande band som regeringen gör, borde resurser läggas på att få fram kultur och teknikvänliga alternativ. Ung Vänster tycker att Internetbibliotek kan vara en bra variant för framtiden. Regeringen är omodern och oansvarig, de struntar blankt i kulturen och rättsäkerheten, avslutar Ida Gabrielsson.


För mer information kontakta:
Elisabeth Biström, informationsansvarig för Ung Vänster, 070-203 82 04
Ida Gabrielsson, förbundsordförande för Ung Vänster, 0738-24 12 13

 

 

Ämnen

  • Politik