Gå direkt till innehåll
NY SPELSATSNING SKA FÅ UNGA ATT ÄNDRA ATTITYDER TILL DROGER

Dokument -

NY SPELSATSNING SKA FÅ UNGA ATT ÄNDRA ATTITYDER TILL DROGER

De senaste åren har ungas attityder till cannabis förändrats och undersökningar från CAN visar att färre unga anser det vara riskfyllt att prova cannabis. I ett nytt projekt ska Unga Drogförebyggare och Sverok utveckla ett spel i syfte att påverka ungas attityder till droger. Organisationerna utforska om spel- och upplevelsebaserade metoder är ett sätt att skapa en positiv attitydförändring.
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .pdf

Relaterat innehåll

Vi engagerar unga för en drogfri värld

En organisation av unga som arbetar drogförebyggande genom kunskapsspridning, opinionsbildning och engagemang i föreningar. Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos unga med särskilt fokus på att förebygga tobak, tidiga alkoholdebuter och cannabisbruk. Vi uppmuntrar unga att ta ställning mot droger, delta i föreningsliv och inspirerar till att vara med och forma sin egen fritid.

Unga Drogförebyggare
Klara Östra Kyrkogata 10
111 52 Stockholm
Sverige