Pressmeddelande -

Biståndet ska till världens barn, inte till Borg!

Regeringen för en politik som går i strid med de förpliktelser som antogs av världens länder år 2000 om att halvera fattigdomen till år 2015. Det handlar om ett reellt svenskt åtagande för en aktiv biståndspolitik som gynnar millenniemålen. Att Anders Borg gör en överföring på en miljard från biståndsbudgeten till finansdepartementet är förödande för alla ideella organisationer i Sverige som arbetar med solidaritetsprojekt världen över.

Svältkatastrofer och klimatförändringar drabbar världens fattiga hårdare än någonsin. Sverige har alltid varit ett land som ställt upp och visat på stor internationell solidaritet, men den rådande utvecklingen visar att allt detta förändras. Regeringen har beslutat att ta en miljard som är tänkt att gå till de mest utsatta människorna i världen och transferera pengarna till finansdepartementet istället. Förra året tog man bort 3,7 miljarder ur biståndsramen, enligt Svenska FN-förbundet motsvarar pengarna 1,8 miljarder skolmåltider till barn i extrem fattigdom.

Sedan 2007 driver Unga Örnar ett projekt som finansierar ett nätverk av afrikanska ungdomsorganisationer som arbetar med att uppnå FN:s milleniemål om att stoppa spridningen av HIV/AIDS. Många av organisationerna vi arbetar med är i behov av direkt stöd från oss för att kunna upprätthålla sin verksamhet och denna minskning av biståndet kan komma att sätta stor press på de inblandade.

För mer information kontakta:

Fredrik Lundh Sammeli
Förbundsordförande
Telefon: 070-675 73 00
Mail: fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se
http://www.ungaornar.se

Ämnen

  • Barn, ungdom

Kategorier

  • barn
  • barnpolitik
  • fredrik lundh sammeli
  • unga örnar
  • ungdomar
  • bistånd
  • biståndsbudget

Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation som arbetar för barns och ungas rätt att ha kul. Unga Örnar är en fri och självständig organisation och en del av den svenska och internationella arbetarrörelsen. Unga Örnars verksamhetsprofil är kultur, läger, idrott och internationell verksamhet. Unga Örnar framför barns och ungas åsikter och bildar opinion. Vi är framför allt till för barn och ungdomar.

Kontakter

Fredrik Lundh Sammeli

Presskontakt Ordförande för Unga Örnar 070-675 73 00

Kawa Zolfagary

Presskontakt Kommunikationsombudsman Kommunikation 0706230165