Pressmeddelande -

Svenska folket vill inte sänka spritskatten

Bara fyra av tio svenskar är för en sänkning av spritskatten, det visar en opinionsundersökning som Svenska Bryggareföreningen låtit göra. År 2004 var hela 68 procent för en sänkning, men nu har stödet minskat rejält. – Det gläder mig att svenskarna kommit fram till att konsekvenserna av en sänkt alkoholskatt blir mer än bara billig öl, säger Robert Damberg, förbundsordförande i Ungdomens Nykterhetsförbund. Finländarna har ökat sin konsumtion med drygt tio procent mätt i ren alkohol per person och år sedan man sänkte alkoholskatten. Följderna har blivit att bland annat misshandeln har ökat. Det kan ha påverkat opinionen, och Robert Damberg har svårt att tro att det skulle bli annorlunda i Sverige vid en sänkning. – Jag hoppas att den omtanke som den här undersökningen visar på smittar av sig på våra makthavare. Att sänka införselkvoterna och stötta Finland i att höja EU:s minimiskatter på alkohol vore en bra början. Stödet för en sänkning av skatten på öl har minskat från 70 procent år 2004 till 48 procent i dag. Kravet på sänkt skatt på vin har stöd av 50 procent av de tillfrågade i Synovate Temos undersökning

Ämnen

  • Politik