Pressmeddelande -

Vin & Sprit ökar på bekostnad av utvecklingsländerna

Igår presenterade Vin & Sprit sitt rörelseresultat, upp 10 %. Deras flaggskepp Absolut Vodka ökade volymen med 7 %. Mest ökar Absolut utanför huvudmarknaden USA och många av dessa länder är utvecklingsländer. Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) rasar mot att ett statligt företag genom aggressiv marknadsföring exploaterar mindre utvecklade länder. – Jag blir förbannad när man slår sig över bröstet för att man ökar mest i utvecklingsländerna. De har inget att vara stolta över. Genom sitt intåg och sin aggressiva marknadsföring i utvecklingsländer slår de undan benen för länder och människor som håller på att resa sig, säger Robert Damberg, förbundsordförande, UNF Enligt en undersökning som UNF genomfört bland Sveriges riksdagsledamöter visar att åtta av tio riksdagsledamöter (100 av 128 svarande) inte tycker att det är okej att Vin & Sprit kringgår svensk lagstiftning i sin alkoholreklam. – Det visar att det finns både ett folkligt och politiskt motstånd till Vin & Sprits agerande. Ett statligt företag borde vara ett föredöme på marknaden och därför ska regeringen inte sälja ut Vin & Sprit utan istället våga vara ansvarsfulla ägare, säger Robert Damberg. Vin & Sprit säger sig agera utifrån den lagstiftning som finns i landet de agerar. Men liksom resten av alkoholindustrin kringgår de regelverken. Det innebär bland annat att de i Indien gör reklam för kläder med inspiration från vodkaflaskan. 2004 tog Vin & Sprit också fram en handlingsplan för ansvarsfull marknadsföring och där skriver de att de inte ska förekomma i politiska, religiösa eller pornografiska sammanhang. – Trots det så annonserade man för Absolut Vodka i fjolårets julinummer av amerikanska Playboy och i Tyskland har man haft reklam på busskurer och i tidningar för ”Absolut Herbertstrasse”. Gatan som i Hamburg är en tydlig symbol för prostitution. Det är så långt ifrån OK som man kan komma, säger Robert Damberg. Under våren kommer UNF och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) att publicera ett studiematerial kring Vin & Sprits marknadsföring i utvecklingsländer. Läs mer på: www.stoppaalkoholreklamen.nu För mer information: Robert Damberg, förbundsordförande UNF Telefon: 0702-75 52 25 David Persson, drogpolitisk sekreterare, UNF Telefon: 0733-72 62 65 Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en helnykter livsstil. UNF har över 6 000 medlemmar fördelat på 125 föreningar runt om i Sverige. UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. UNF är såväl partipolitiskt som religiöst obundet.