Pressmeddelande -

Den antirasistiska rörelsen växer sig stark

När 2010 på många sätt ses som ett väldigt dystert år för människor som tror på lika rättigheter och möjligheter, som tror på mångfald och demokrati, som tror på antirasism och ett inkluderande samhälle, så växer sig Ungdom Mot Rasism allt starkare. Även om rasistiska partier har tagit sig in i fler beslutande församlingar än tidigare och Sverigedemokraternas propagandamaskineri tog de ända till riksdagen, så siktar den antirasistiska rörelsen mot nya höjder.

Under 2010 ökade Ungdom Mot Rasisms medlemsantal med 30 %, antalet aktiva lokalgrupper har vuxit med 50 % och genomslaget för de antirasistiska budskapen i media har ökat med flera hundra procent jämfört med åren innan. Idag organiserar Ungdom Mot Rasism ca 4 000 unga i 35 lokalgrupper i kampen mot rasism, samt för demokrati och mångfald. Antalet lokalgrupper spås fortsätta att växa under 2011 och intresset för antirasism växer sig starkare på fler och fler platser i landet.

Ungdom Mot Rasisms ordförande Ola Karlman kommenterar utvecklingen.

- Med en tydlig vision om att vara en motpol mot de rasistiska idéerna i valrörelsen, att visa på de grundläggande problemen i samhället och istället visa en framtidstro och ett värnande om alla människors lika värde, lyckades vi i takt med rasismens utbredning också ta mark. Det är glädjande att så många fler nu organiserar sig för demokratin och för ett inkluderande samhälle, säger Ola Karlman.

Utmaningarna kommande år är dock många och stora. I takt med att debatten förvrids så tar samhället steg åt fel håll. Den antirasistiska rörelsen växer, men måste höja rösten ännu mer.

- Vi har ett ansvar som värnare av demokratin och dess värderingar, att stå upp för dessa vid alla tillfällen de förbises. 2011 blir ett spännande och utmanande år. Jag hoppas att Ungdom Mot Rasism fortsatt kan ta steg framåt och utvecklas i den riktning som vi gjort under 2010. Då kommer rasismen inte att ha en chans, avslutar Ola Karlman.

Kontakt
Ola Karlman, ordförande för Ungdom Mot Rasism
ola@umr.nu
0702-85 14 88

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Kategorier

  • antirasism
  • främlingsfientlighet
  • politik
  • rasism
  • yttrandefrihet
  • demokrati
  • ungdom mot rasism

Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation - partipolitiskt och religiöst obunden. Vi samlar 4 000 unga antirasister i åldrarna 13-25 år, och organisationen finns representerad över hela landet i ca 35 lokala grupper.

Kontakter

Anton Landehag

Presskontakt Ordförande Övergripande 0702 - 85 14 88

Jaime Silva

Presskontakt Generalsekreterare Administration och utbildning 08 - 642 69 90