Pressmeddelande -

Ungdom Mot Rasism och Expo utbildar elever på Procivitas privata gymnasium i Växjö

Måndagen den 31 maj kommer Ungdom Mot Rasism och Expo att utbilda eleverna på Procivitas privata gymnasium i Växjö, om rasism och antirasism. Utbildningen börjar kl 10.00 med föreläsningen "Våga ifrågasätt".

Föreläsningen behandlar rasistiska påståenden och vilka svar som kan ges till dessa. Eleverna kommer också få möjligheten att reflektera och själva engagera sig inför det kommande riksdagsvalet.

- Det är viktigt att se hur främlingsfientliga och rasistiska krafter utnyttjar olika frågor i samhällsdebatten enbart för att peka ut invandrare och invandring som roten till alla problem. Främlingsfientliga partier sysslar med politik och precis som andra inom politiken måste de noga granskas, säger Jonathan Leman, föreläsare på Expo

Närvarar gör också Ungdom Mot Rasisms ordförande Ola Karlman, som själv är från Växjö ursprungligen. Han kommer under dagen att leda workshopen ”Ungas engagemang”. I denna kommer intresserade elever att få möjligheten att ytterligare reflektera kring rasism i deras vardag och vad de kan göra för att tillsammans motverka den.

Vikten av att mobilisera unga engagerade människor mot rasism, får inte underskattas. Rasismen är ett av samhällets absolut grundläggande problem och det är otroligt viktigt att dess argument och propaganda får svar på tal. Vi vill med skolturnén ge ungdomar antirasistiska verktyg för att själva kunna verka mot rasismen som de ser i sitt närområde, och det känns inspirerande att få komma till Växjö och sprida det budskapet, där mitt engagemang en gång började, säger Ola Karlman, ordförande för Ungdom Mot Rasism

Utbildningen är en del av en nationell skolturné som sker inom ramen för Ungdom Mot Rasisms valkampanj Rösta Demokratiskt!. Under april, maj och juni kommer turnén att besöka ett 20-tal skolor runt om i landet. Varje skola kommer att få ta del av 1-3 föreläsningar på temat, samt en workshop för intresserade elever. Sammanlagt kommer turnén att träffa uppemot 5 000 gymnasieelever.

Kontakt
Ola Karlman
Ordförande för Ungdom Mot Rasism
ola@umr.nu
0702-85 14 88

Jonathan Leman
Föreläsare på Expo
Jonathan.Leman@expo.se
0737-01 18 55

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Kategorier

  • antirasism
  • främlingsfientlighet
  • politik
  • rasism
  • ungdom mot rasism
  • ungdomar
  • val 2010
  • utbildning

Regioner

  • Kronoberg

Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation - partipolitiskt och religiöst obunden. Vi samlar 3 000 unga antirasister i åldrarna 13-25 år, och organisationen finns representerad över hela landet i ca 25 lokala grupper.

Kontakter

Anton Landehag

Presskontakt Ordförande Övergripande 0702 - 85 14 88

Jaime Silva

Presskontakt Generalsekreterare Administration och utbildning 08 - 642 69 90