Pressmeddelande -

UF-företagare får ökat självförtroende och kunskaper – tror att de får jobb lättare än andra

Nästan 90 procent av de elever som deltar vid SM i UF-företagande 2011 tror att de har lättare att få jobb efter UF-året än de som inte har drivit UF-företag. Samtidigt vill sju av tio arbeta som egna företagare i framtiden.

Det här visar en undersökning bland de ca 700 gymnasieelever som har kvalificerat sig till SM i UF-företagande som genomförs på Stockholmsmässan måndag och tisdag den 9 och 10 maj. Undersökningen har gjorts av undersökningsföretaget GfK på Ung Företagsamhets uppdrag.

- Undersökningen visar att vår tanke att inspirera unga till entreprenörskap samt att ge dem i utbildning i hur man driver ett företag fungerar, säger Magnus N:son Engelbäck, VD Ung Företagsamhet.

De allra flesta av SM-finalisterna är mycket nöjda med sitt år som UF-företagare och 86 procent av dem anser att året har gett dem insikt och kunskap om företagande. Nästan 80 procent tycker även att UF-året har gett dem förmåga att fatta beslut och självförtroende som individer.

Undersökningen visar även att framgångsrikt företagande inspireras genom generationer. Bland SM-finalisterna uppger 70 procent att de har företagare i släkten. Samtidigt är det förhållandevis få elever med invandrarbakgrund bland SM-finalisterna. Dessutom är antalet tjejer med invandrarbakgrund dubbelt så många som killarna med invandrarbakgrund.

- Vi jobbar hårt med att skapa förutsättningar för att få fler att prova på företagande i skolan. Målet är att alla som vill ska få driva företag under sin gymnasietid, eftersom det finns så många positiva effekter såväl på individplanet som för samhället. Det här läsåret har 16 procent av gymnasieeleverna i Sverige drivit ett eget företag när de går i skolan, säger Magnus N:son Engelbäck, VD Ung Företagsamhet.

De positiva effekterna av UF-företagande får även stöd i en rapport där långtidseffekterna av praktisk övning i entreprenörskap i unga år utvärderas. Rapporten, som blev klar i vintras, visar att UF-företagande har betydande positiva effekter för samhällsutvecklingen. Det är betydligt fler personer med UF-bakgrund som startar företag i unga år jämfört med befolkningen i övrigt. Tillsammans har före detta UF-företagare skapat tiotusentals nya jobb redan som unga personer och skatteinbetalningarna från deras företag mäts i miljarder kronor årligen.

Korta fakta:

 • 2005 vann Sverige EM-titeln i Ung Företagsamhet. 
 • 2008 tog Sverige silver i EM i Ung Företagsamhet i Stockholm.
 • Sedan starten för 30 år sedan har 214 000 elever drivit företag genom Ung Företagsamhet.
 • 24 procent av dem har fortsatt driva företag i vuxen ålder.
 • I snitt sysselsätter dessa företag fyra personer.
 • 130 000 nya arbetstillfällen i Sverige har tillkommit tack vare dem.
 • 53 procent är tjejer i årets kull av UF-företagare, lika många av dessa tjejer har en VD-roll i UF-företagen.
 • 7 196 rådgivare från näringslivet är knutna till UF-företagen.
 • På tio år har Ung Företagsamhets 24 regioner dubblerat antal elever som varje år driver UF-företag.
 • Antalet UF-företag har trefaldigats under dessa tio år.

 

För ytterligare information kontakta:
Magnus N:son Engelbäck, VD, Ung Företagsamhet i Sverige
Mobil: 070 - 441 28 94 Mail: magnus.engelback@ungforetagsamhet.se
Fotografier fria för publicering samt mer information finns på:

www.ungforetagsamhet.se


Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet vill ge barn och unga möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Ung Företagsamhet har tre olika utbildningskoncept för grundskola och gymnasiet, varav UF-företagande är ett. Målet är att genom utbildningskonceptet UF-företagande ge ungdomar i gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. UF-företagande innebär att elever under ett läsår får driva egna företag, så kallade UF-företag under handledning och med stödmaterial.


Ämnen

 • Företagande, allmänt

Kategorier

 • uf-företag
 • ung företagsamhet
 • entreprenörskap