Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommuniké från Unibet Group plc:s bolagsstämma

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 2,25 SEK per aktie/depåbevis. Som avstämningsdag hos VPC AB fastställdes måndagen den 15 maj 2006. Utbetalning från VPC AB beräknas ske den 18 maj 2006. Ordinarie ledamöterna Peter Boggs, Daniel Johannesson, Peter Lindell, Henrik Tjärnström och Anders Ström omvaldes. Till styrelsens ordförande valdes Anders Ström. Bolagsstämman fastställde styrelsearvodet för 2006 till totalt 190 000 GBP att fördelas så, att till ordföranden utgår ett arvode om 130 000 GBP och till övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget, utgår ett arvode om 15 000 GBP vardera. För kommittéarbete skall utgå ytterligare 4 000 GBP till ledamot i Revisionskommitten och 2 000 GBP till ledamot i Ersättningskommitten och för ordförandeskap i kommitté skall utgå ytterligare 1 000 GBP. Till valberedning valdes Anders Ström, Staffan Persson och Andreas Versteegh. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att med omedelbar verkan, kunna besluta om nyemission i enlighet med section 80 i Companies Act 1985, upp till maximalt nominellt värde om 1 200 GBP (motsvarande 240 000 aktier om 0,5p vardera). Bemyndigandet gäller i 5 år, om det inte återkallas, förändras eller förnyas. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, i enlighet med section 95 i Companies Act 1985, tilldela värdepapper i utbyte mot kontanter i enlighet med ovanstående beslut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt section 89(1) i Companies Act 1985. Bemyndigandet gäller i 5 år. Vid konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman valdes Pter Lindell och Henrik Tjärnström till revisionskommitté. Till ersättningskommitté valdes Peter Lindell och Anders Ström. Styrelsen Unibet Group plc Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com För mer information: Inga Lundberg Investor Relations Telefon +44 870 145 2423 eller +44 788 799 6116 Om Unibet Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag med huvudkontor i London. Unibet är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan juni 2004. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 20 olika språk via www.unibet.com. Unibet har över 1 002 000 kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EBA, European Betting Association och certfierat enligt G4, Global Gaming Guidance Group.

Ämnen


Om Unibet
Unibet är en del av Kindred Group – ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har över 2 500 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Kontakter

Henrik Holm

Presskontakt Spelexpert
Anders Falk

Anders Falk

Presskontakt Sponsorchef, Unibet Sverige

Unibet - pressrum

Unibet är en del av Kindred Group – ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har över 2 500 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.