Gå direkt till innehåll
400 000 barn får gå tillbaka till skolan i Sydsudan

Nyhet -

400 000 barn får gå tillbaka till skolan i Sydsudan

Konflikten i Sydsudan har för många barn inneburit att de tvingats sluta i skolan. Men under det kommande året kommer 400 000 barn att kunna börja skolan igen, tack vare en kampanj som stöds av UNICEF.

Kampanjen som går ut på att få barn tillbaka i skolan lanserades av utbildningsministeriet tillsammans med presidenten och med stöd av UNICEF. Målet är att nå barn som står utanför skolan över hela landet, också i de områden som drabbats av konflikten.

Många barn befinner sig i flyktingläger eller i värdsamhällen som drabbats hårt av striderna, och där ingen utbildning finns att tillgå. UNICEF kommer tillsammans med partners att ge omfattande stöd till utbildning för barn mellan 3-18 år. Bland annat kommer små barn att få gå i förskola, de lite större barnen ska få grundläggande utbildning och de äldre barnen kommer att få möjlighet att läsa in vad de missat. Vi kommer också se till att psykosocialt stöd finns tillgängligt för barnen i skolan.

– Omkring 70 procent av de cirka 1 200 skolor som ligger i konfliktdrabbade områden har stängt, säger Jonathan Veitch, chef för UNICEF i Sydsudan. En bra utbildning är den viktigaste komponenten för att ett land ska kunna utvecklas ekonomiskt, socialt och kulturellt. Det är också en mänsklig rättighet.

Tillsammans med 20 lokala och internationella partners har UNICEF som mål att 200 000 barn i konfliktområden ska få gå i skola. Ytterligare 200 000 barn ska få möjlighet till utbildning i 1 000 skolor i andra delar av landet. 4 000 lärare kommer att få utbildning, liksom 1 500 personer inom hem- och skolaföreningar.

– Vi har satsat väldigt mycket på detta, säger Jonathan Veitch. Genom det här initiativet kommer vi att investera drygt 800 kronor i varje enskilt barns utbildning. Det är en liten kostnad jämfört med det hopp och de möjligheter som det ger barnen.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Petter Gustafsson

Petter Gustafsson

Presskontakt Pressekreterare 0761 13 37 19
Natasha Jevtic Esbjörnsson

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50

FN:s barnfond UNICEF - för alla barn

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att alla barns rättigheter ska respekteras och efterlevas. Sedan 1946 har vi kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela världen arbetar vi med att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen, och att mobilisera resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn lever i låginkomstländer. Många har det svårt och FN har gett UNICEF i uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras och har mandat och kraft att påverka barnens situation – både på lång sikt och under katastrofer. Vårt arbete handlar om att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Läs mer på vår webbsida (https://unicef.se/).

UNICEF Sverige
St. Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm
Sverige