Nyhet -

Äntligen en nationell vaccinationskampanj i Irak

Trots att Irak befinner sig i en svår situation med konflikter och stor otrygghet, har viktiga framsteg kunnat göras för barns hälsa. Tack vare påtryckningar från UNICEF har landets första nationella vaccinationskampanj genomförts i veckan.

Situationen i Irak har länge varit mycket osäker och de som drabbats värst är mammor och barn. Det har varit så kaotiskt och våldsamt i landet att grundläggande hälsokontroller och vaccinationer av barn inte kunnat genomföras. Men nu börjar det äntligen bli ordning på rutinerna och landets ledning har valt att prioritera barns hälsa.

Avgörande framsteg

Under en vecka har UNICEF i samarbete med irakiska myndigheter, WHO med flera gjort en kraftsamling för att vaccinera barnen i landets alla arton provinser. Målet har varit att nå alla barn under fem års ålder som inte tidigare har blivit ordentligt vaccinerade. Tack vare den stora satsningen har nu barn i de allra mest avlägsna områden fått det livsviktiga vaccin som de har rätt till.

Investering i hälsa

Under veckan har man anordnat events runt om i landet för att öka kunskapen kring hälsa och vaccinationer. I samarbete med hälsomyndigheten i Kirkuk höll UNICEF en två dagars workshop för att visa den starka politiska viljan bakom initiativet att stärka Iraks utvidgade vaccinationsprogram. Då diskuterade det framtida samarbetet mellan myndigheter och ideella organisationer och möjligheten att via media informera om den nationella vaccinationsveckan.

– Vaccination är inte bara ett behov, utan ett barns grundläggande rättighet, sade Kirkuks guvernör Abdul Rahman Mostafa. Jag uppmanar alla i regeringen och samhället att investera i våra barn.

Påtryckningar ger resultat

UNICEF i Irak är nöjda med att deras påverkansarbete nu ger resultat. Vaccinationskampanjen visar att UNICEFs viktiga budskap ger avtryck i landets politik.

– Det var verkligen spännande att höra guvernören tala om barns rättigheter och vikten av att investera i hälsa och utveckling, säger UNICEFs egen hälso- och nutritionsspecialist, Dr Taha Al Mulla. Våra påtryckningar vid tidigare besök i Kirkuk har tydligen börjat bära frukt.

Hoppfull framtid

Genom att utbilda vårdpersonal och mobilisera stöd från Iraks lokala ledare – inklusive präster och ledare för kvinno- och ungdomsgrupper – bidrar UNICEF med viktiga byggstenar i de kommande årens kamp för att uppnå en vaccinationstäckning på hundra procent. Grunden är nu lagd för att kunna skydda alla barn i Irak mot dödliga sjukdomar.

UNICEF arbetar över hela världen för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Din insats kan göra stor skillnad. Skänk en gåva här.

Ämnen

  • Bistånd

Kontakter

Petter Gustafsson

Presskontakt Pressekreterare 0761 13 37 19

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50