Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Äntligen en nationell vaccinationskampanj i Irak

Trots att Irak befinner sig i en svår situation med konflikter och stor otrygghet, har viktiga framsteg kunnat göras för barns hälsa. Tack vare påtryckningar från UNICEF har landets första nationella vaccinationskampanj genomförts i veckan.

Situationen i Irak har länge varit mycket osäker och de som drabbats värst är mammor och barn. Det har varit så kaotiskt och våldsamt i landet att grundläggande hälsokontroller och vaccinationer av barn inte kunnat genomföras. Men nu börjar det äntligen bli ordning på rutinerna och landets ledning har valt att prioritera barns hälsa.

Avgörande framsteg

Under en vecka har UNICEF i samarbete med irakiska myndigheter, WHO med flera gjort en kraftsamling för att vaccinera barnen i landets alla arton provinser. Målet har varit att nå alla barn under fem års ålder som inte tidigare har blivit ordentligt vaccinerade. Tack vare den stora satsningen har nu barn i de allra mest avlägsna områden fått det livsviktiga vaccin som de har rätt till.

Investering i hälsa

Under veckan har man anordnat events runt om i landet för att öka kunskapen kring hälsa och vaccinationer. I samarbete med hälsomyndigheten i Kirkuk höll UNICEF en två dagars workshop för att visa den starka politiska viljan bakom initiativet att stärka Iraks utvidgade vaccinationsprogram. Då diskuterade det framtida samarbetet mellan myndigheter och ideella organisationer och möjligheten att via media informera om den nationella vaccinationsveckan.

– Vaccination är inte bara ett behov, utan ett barns grundläggande rättighet, sade Kirkuks guvernör Abdul Rahman Mostafa. Jag uppmanar alla i regeringen och samhället att investera i våra barn.

Påtryckningar ger resultat

UNICEF i Irak är nöjda med att deras påverkansarbete nu ger resultat. Vaccinationskampanjen visar att UNICEFs viktiga budskap ger avtryck i landets politik.

– Det var verkligen spännande att höra guvernören tala om barns rättigheter och vikten av att investera i hälsa och utveckling, säger UNICEFs egen hälso- och nutritionsspecialist, Dr Taha Al Mulla. Våra påtryckningar vid tidigare besök i Kirkuk har tydligen börjat bära frukt.

Hoppfull framtid

Genom att utbilda vårdpersonal och mobilisera stöd från Iraks lokala ledare – inklusive präster och ledare för kvinno- och ungdomsgrupper – bidrar UNICEF med viktiga byggstenar i de kommande årens kamp för att uppnå en vaccinationstäckning på hundra procent. Grunden är nu lagd för att kunna skydda alla barn i Irak mot dödliga sjukdomar.

UNICEF arbetar över hela världen för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Din insats kan göra stor skillnad. Skänk en gåva här.

Ämnen

Kontakter

Petter Gustafsson

Petter Gustafsson

Presskontakt Pressekreterare 0761 13 37 19
Natasha Jevtic Esbjörnsson

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50

FN:s barnfond UNICEF - för alla barn

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att alla barns rättigheter ska respekteras och efterlevas. Sedan 1946 har vi kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela världen arbetar vi med att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen, och att mobilisera resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn lever i låginkomstländer. Många har det svårt och FN har gett UNICEF i uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras och har mandat och kraft att påverka barnens situation – både på lång sikt och under katastrofer. Vårt arbete handlar om att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Läs mer på vår webbsida (https://unicef.se/).

UNICEF Sverige
St. Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm
Sverige