Gå direkt till innehåll

Nyhet -

En ny nation med hög barnadödlighet

Imorgon bildas Republiken Sydsudan. Födelsen av en ny nation är en tid som borde präglas av hopp och optimism. Men Sydsudan står inför enorma utmaningar och är en av världens farligaste platser att födas på.

Det är en ovanligt ung nation som bildas, i dubbel bemärkelse. Över 50 procent – 4 miljoner – av befolkningen är under 18 år. Dessvärre är spädbarns- och mödradödligheten i Sydsudan bland de värsta i världen. Ett av nio barn dör innan sin 5-årsdag.

Uppskattningsvis är 200 000 barn under fem år undernärda. Det innebär att de även är mer mottagliga för sjukdomar som malaria, uttorkning av diarréer och lunginflammation. 

16 mödrar dör varje dag på grund av komplikationer under graviditeten. Ökade satsningar krävs därför från alla parter för att få ner spädbarns- och mödradödligheten.

Få flickor går i skolan

70 procent av barnen mellan 6-17 år har aldrig satt sin fot i ett klassrum. Endast 10 procent går klart hela grundskolan. Sedan fredsavtalet mellan Nord- och Sydsudan 2005 har antalet barn som går i skolan lyckligtvis ökat kraftigt. Men fortfarande är det bara 44 procent av barnen i grundskoleålder som går i skolan. 

Bristen på jämställdhet mellan könen är en annan stor brist – endast 33 procent av flickorna går i grundskolan. Utbildning till alla, inte minst flickorna, är därför en av de viktigaste satsningarna.

Det är även ett stort problem att endast ett av tre barn i Sydsudan blir födelseregistrerade idag. Det är varje barns rätt att bli registrerad efter födseln.

Omvärlden – regeringar, biståndsgivare och hjälporganisationer – är skyldiga Sydsudans barn hjälp att utveckla sina färdigheter så att de kan bygga en bättre framtid.

Vad gör UNICEF?

UNICEF har funnits på plats i området i många år. Trots oroligheter och konflikter har UNICEF kämpat tillsammans med regeringen och andra organisationer för att se till att barn och kvinnor får sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. Nu fortsätter vårt viktiga uppdrag i den nya nationen Sydsudan. 

I år fokuserar vi särskilt på flyktingarna i det bördiga och oljerika gränsområdet. Det är ett område som i decennier präglats av inbördeskrig mellan regeringen i norr och gerillan i söder.

Spänningen i området har ökat på grund av delningen av landet. Över 173 000 människor beräknas vara i behov av humanitära insatser. Många människor har inget hem och odlingsmark att återvända till. De behöver akut rent vatten, mat och skydd. 

Stöd UNICEFs arbete i krig och katastrofer. Lämna ett bidrag här.

Så här kommenterar UNICEFs chef Anthony Lake bildandet av Sydsudan på vår blogg.

Är du journalist och vill ha mer information kan du tala med UNICEF Sudans svenska chef Nils-Arne Kastberg. Kontakta i så fall UNICEFs informations- och pressekreterare Maria Ahlsten på 08-692 25 36 eller mejla mahlsten@unicef.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Petter Gustafsson

Petter Gustafsson

Presskontakt Pressekreterare 0761 13 37 19
Natasha Jevtic Esbjörnsson

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50

FN:s barnfond UNICEF - för alla barn

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att alla barns rättigheter ska respekteras och efterlevas. Sedan 1946 har vi kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela världen arbetar vi med att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen, och att mobilisera resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn lever i låginkomstländer. Många har det svårt och FN har gett UNICEF i uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras och har mandat och kraft att påverka barnens situation – både på lång sikt och under katastrofer. Vårt arbete handlar om att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Läs mer på vår webbsida (https://unicef.se/).

UNICEF Sverige
St. Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm
Sverige