Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Fristäder ger barn framtidstro i Kongo-Kinshasa

UNICEF stödjer fyra barnvänliga center i flyktingläger i Mugunga, i den krigsdrabbade norra Kivu-provinsen. I centren kan barn och ungdomar känna sig trygga och omhändertagna. Varje dag deltar runt 2000 barn i aktiviteterna i centren.

E-post

I april i år startade ett rebelluppror i norra Kivu-provinsen vilket har lett till att över 200 000 människor har tvingats på flykt. Antalet internflyktingar i Kongo-Kinshasa är nu uppe i två miljoner. Under kaoset som skapats av våldet har många barn blivit separerade från sina familjer, eller blivit kidnappade och rekryterade som barnsoldater.

Zele Flora, 15 år, bodde i Masisi i norra Kivu när en väpnad konflikt bröt ut mellan regeringens armé och militanta utbrytargrupper under våren 2011.

– En dag när vi kom tillbaka från skolan hörde vi skott. Våra mammor hade redan flytt, berättar Zele.

Tillsammans med sina klasskompisar lyckades Zele ta sig till Mugunga, där det finns flyktingläger. Hon sökte skydd i ett läger och väntade på att kunna återförenas med resten av familjen.

UNICEF stödjer fyra barnvänliga center i flyktinglägren tillsammans med den italienska partnerorganisationen AVSI. I centren kan barn och ungdomar känna sig trygga och omhändertagna. Varje dag deltar runt 2000 barn under 18 år i aktiviteterna. Av dem får 900 barn i skolåldern undervisning på plats. I centren får de även leka, sporta och lära sig praktiska kunskaper. Man håller bland annat workshops i slöjd och hantverk.

Ensamkommande får särskilt stöd

Personalen har koll på vilka barn som kommer till lägret utan någon vuxen och hjälper dem att försöka hitta sina föräldrar. Sammanlagt har de identifierat 54 stycken ensamkommande barn och ungdomar. Zele är en av dessa.

– I centret har jag lärt mig att knyta korgar och sticka vantar. Jag älskar diskussionsgrupperna som finns här, där brukar jag vara med, säger Zele.

I diskussionsgrupperna tar man upp stora livsfrågor, om bland annat ansvar och moral. Ungdomarna får ta plats och uttrycka sina känslor och idéer.

– Vi har aktiviteter här för alla åldersgrupper, för både flickor och pojkar. De barnvänliga centren är viktiga fristäder i en tuff tillvaro, säger Barbara Bentein, UNICEFs chef i Kongo-Kinshasa.

Rehabilitering av barnsoldater

Ett annat framgångsrikt projekt i östra Kongo-Kinshasa, som UNICEF stödjer tillsammans med Internationella Röda Korset och organisationen CAJED, är rehabilitering av före detta barnsoldater och barn som på andra sätt utnyttjats av väpnade grupper. Sedan projektet startade för åtta år sedan har 5584 barn fått stöd.

De som är i skolåldern har fått tillgång till skolundervisning och de äldre ungdomarna har fått yrkesträna till målare, snickare och skräddare. Centralt i projektet är att hjälpa barnen och ungdomarna att hitta sina familjer. Sedan starten har 4838 av alla som varit med i rehabiliteringsprogrammet fått hjälp att återförenas med sina föräldrar.

UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag för sin verksamhet. Lämna ett bidrag till UNICEFs arbete för utsatta barn i krig och katastrofområden här.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Petter Gustafsson

Petter Gustafsson

Presskontakt Pressekreterare 0761 13 37 19
Natasha Jevtic Esbjörnsson

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50

FN:s barnfond UNICEF - för alla barn

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att alla barns rättigheter ska respekteras och efterlevas. Sedan 1946 har vi kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela världen arbetar vi med att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen, och att mobilisera resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn lever i låginkomstländer. Många har det svårt och FN har gett UNICEF i uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras och har mandat och kraft att påverka barnens situation – både på lång sikt och under katastrofer. Vårt arbete handlar om att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Läs mer på vår webbsida (https://unicef.se/).

UNICEF Sverige
St. Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm
Sverige