Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Kolera förvärrar krisen i Niger

Över 3000 smittade och 68 dödsfall i kolera rapporteras från Niger. Kolerautbrotten lägger sten på börda i hela Sahelområdet, som redan slåss mot en pågående hungerkatastrof. Dessutom har konflikterna i norra Mali lett till stora flyktingströmmar och påfrestningar för värdsamhällen i Niger.

Hittills har över 52 000 flyktingar kommit över gränsen från Mali. De bor i regioner som är drabbade av undernäring och har dålig tillgång till hälsovård och social service. Det här leder till att de är extra utsatta för kolerautbrottet.

UNICEF och samarbetspartners uppskattar att nära 394 000 barn under fem år kommer att behöva behandling mot svår akut undernäring i Niger under det närmaste halvåret. Barn som redan har försvagats på grund av undernäring är också mycket sårbara för den dödliga kolerasjukdomen.

Kolera sprider sig genom förorenat vatten, det är väldigt smittsamt och ett återkommande problem i Sahelområdet. Situationen är värst i byar och flyktingläger kring Nigerfloden och i svårtillgängliga samhällen på öar i floden, vilka saknar landförbindelse.

Vad gör UNICEF?

För att ge tillgång till säkert dricksvatten distribuerar UNICEF utrustning för vattenrening. Nigers regering har fått finansiellt stöd av UNICEF för att kunna behandla kolerapatienter och bekämpa en större epidemi. Budgeten är avsatt till insatser mot kolera inom den nationella vården.

I högriskområdena arbetar UNICEF och samarbetspartners med att sprida information om koleraprevention, för att bygga upp ett långsiktigt skydd mot sjukdomen. Utbildade socialarbetare hjälper till att nå flyktingsamhällen och andra utsatta grupper med det viktiga budskapet.

Men mer resurser krävs för att öka tillgången till rent vatten och toaletter, för att utrusta vårdcentraler med den personal och utrustning de behöver och för att kunna nå ut till alla med informationen. UNICEF uppmanar det internationella samfundet att ansluta sig till kampen mot koleraepidemin och hjälpa utsatta grupper att få en långsiktig tillgång till rent vatten.

Hjälp oss att rädda liv i Sahel! Skänk en gåva till vårt katastrofarbete!

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Petter Gustafsson

Petter Gustafsson

Presskontakt Pressekreterare 0761 13 37 19
Natasha Jevtic Esbjörnsson

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50

FN:s barnfond UNICEF - för alla barn

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att alla barns rättigheter ska respekteras och efterlevas. Sedan 1946 har vi kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela världen arbetar vi med att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen, och att mobilisera resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn lever i låginkomstländer. Många har det svårt och FN har gett UNICEF i uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras och har mandat och kraft att påverka barnens situation – både på lång sikt och under katastrofer. Vårt arbete handlar om att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Läs mer på vår webbsida (https://unicef.se/).

UNICEF Sverige
St. Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm
Sverige