Nyhet -

Krisen är långt ifrån över för barnen i Pakistan

Mer än fyra månader efter de värsta översvämningarna i landets historia, varnar nu UNICEF för att vintern kommer att ytterligare förvärra de pakistanska barnens svåra situation. Redan idag lider miljontals barn av akuta luftvägsinfektioner och undernäring. Och många av dem som lämnat flyktinglägren möts av raserade hem och förstörda grödor. Mer pengar behövs akut.

De stora översvämningarna som började i augusti ödelade en femtedel av Pakistans landyta och drabbade 20,3 miljoner människor. Över 10 000 skolor och vårdcentraler på landsbygden skadades och viktig infrastruktur som vatten- och sanitetssystem, broar och vägar totalförstördes eller skadades svårt. UNICEF har från dag ett kämpat dygnet runt för att rädda barns liv och lösa de extrema problemen med förstörd infrastruktur och logistik.

– Den här krisen är långt ifrån över. Den har förändrats och utvecklats åt olika håll, den har vandrat från en del av Pakistan till nästa – och vi har varit tvungna att snabbt anpassa katastrofinsatserna för att tillgodose nya behov hos de barn och kvinnor som är mest utsatta, säger Daniel Toole, UNICEF:s regionchef för södra Asien.

Olika hjälpbehov

Fortfarande bor nästan en halv miljon människor kvar i flyktinglägren, men de flesta har nu återvänt till sina hemtrakter. Många av dem möts av totalförstörelse. De har inget hem kvar, inga grödor, ingen mat och inga kontanter. I norr, där snön redan har fallit, delar UNICEF ut vinterkläder och förnödenheter för att hjälpa familjer att förbereda sig för en hård vinter.

I söder däremot har man stora problem med att vattnet sjunker undan för långsamt, vilket innebär att en miljon människor fortfarande är svårt nödställda. Under de kommande kalla månaderna som väntar kommer allt fler barn att drabbas av luftvägsinfektioner och undernäring, vilka är de två främsta hoten mot pakistanska barns liv.

Undernäring ett växande problem

Även före katastrofen var många barn I Pakistan undernärda. En tredjedel av alla barn i landet föddes med låg födelsevikt. Utmaningen nu är att förstärka insatserna för att förhindra och bota undernäring, och att i vissa områden starta upp helt nya näringsprogram med regelbundna hälsokontroller där barns vikt och längd noggrant mäts och registreras. För att nå ut till de allra mest avlägsna områdena behövs mobila hälsoteam. De barn som lider av allvarlig undernäring måste få vård på särskilda näringkliniker.

Polio sprider sig

Nya fall av polio har nyligen upptäckts och sjukdomen sprider sig snabbt med 126 fall i år jämfört med 89 under 2009. Det är en enormt oroväckande, särskilt som Pakistan tidigare har gjort betydande framsteg i kampen för att utrota sjukdomen. Pakistan är ett av de fyra länder i världen där polio fortfarande är en utbredd epidemi och hotet har nu förvärrats på grund av stora problem att nå områden i norr där säkerhetsläget är svårt och där överbefolkning och dåliga sanitära förhållanden är ett tsort problem till följd av översvämningarna.

UNICEF gör skillnad

Sedan början av översvämningskatastrofen har UNICEF försett fler än 2,9 miljoner människor med rent vatten och 1,5 miljoner har fått tillgång till bättre sanitära förhållanden. UNICEF har i samarbete med WHO och den pakistanska regeringen vaccinerat över 9 miljoner barn mot mässling och polio. Nästan 300 000 gravida kvinnor, mödrar med små barn samt undernärda barn har fått näringstillskott. 106 500 barn har kunnat börja skolan igen tack vare att man byggt upp tillfälliga skolor. 104 400 kvinnor och barn har fått tillgång till så kallade Child-friendly-spaces – säkra trygga platser där barn får träffa trygga vuxna och möjlighet att leka och vara barn mitt i kaoset. Där får de också skydd mot utsatthet, vanvård och utnyttjande.

Under de senaste två veckorna har UNICEF delat ut 262 000 myggnät som är impregnerade med insektsmedel. Myggnäten används för att skydda bädden, och minskar därmed risken för myggbett under sömnen.

Som förberedelse för vintern har UNICEF börjat distribuera varma barnkläder och filtar. Men miljontals familjer behöver fortfarande hjälp med grundläggande behov som vatten, medicin och näringstillskott för att överleva de närmaste månaderna. Särskilt utsatta är de som bor i norra delen av landet som har svåra vinterförhållanden.

Över 500 miljoner kronor saknas

UNICEF behöver 82,1miljoner dollar (ca 575 miljoner kronor) om man ska kunna fullfölja återuppbyggnadsarbetet och de livräddande insatserna i Pakistan. Dessutom kommer det att behövas ytterligare pengar under 2011 för att bekämpa undernäringen och för att stoppa spridningen av polio.

– Konsekvenserna av översvämningarna i Pakistan kommer att märkas i många år framöver. Och ju mer vi kan göra nu idag, desto snabbare kommer barn och deras familjer att återhämta sig. Det innebär att vi har ett akut behov av mer pengar för att kunna göra vårt jobb bättre, säger Daniel Toole.

Hjälp de översvämningsdrabbade barnen. Skänk en gåva till UNICEFs katastrofarbete i Pakistan.

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • översvämning

Kontakter

Petter Gustafsson

Presskontakt Pressekreterare 0761 13 37 19

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50