Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Sex månader efter katastrofen – akuta insatser behövs fortfarande

Jordbävningen på Haiti drabbade landets mest befolkningstäta område, tog urskillningslöst livet av över 220 000 människor, skadade 300 000 personer och gjorde över 2 miljoner hemlösa. Idag publicerar UNICEF en rapport om hjälparbetet under de första sex månaderna efter katastrofen och konstaterar att den humanitära krissituationen är långt ifrån över.

Det såg ut som en bombräd hade slagit ner i Haitis huvudstad Port-au-Prince efter jordbävningen. Överallt fanns skadade människor. Men redan innan naturkatastrofen var Haiti ett hårt drabbat land. Majoriteten av befolkningen levde med fattigdom, våld, dålig infrastruktur och usla sanitära förhållanden. Det är den främsta orsaken till att 1,6 miljoner människor fortfarande inte har någonstans att ta vägen och därför bor i överbelastade läger.

Barnen i de tillfälliga lägren riskerar i högre utsträckning än andra barn att bli misshandlade och utnyttjade. De löper också högre risk att bli smittade av sjukdomar som florerar där människor bor tätt inpå varandra.

Läs och ladda ner UNICEFs rapport om hjälparbetet här (på engelska).

Vad gör UNICEF?

UNICEFs prioritet vid katastrofarbete är alltid att säkra barns överlevnad, utveckling och skydd. Hjälparbetet på Haiti under det gångna halvåret har bidragit till att förhindra en befarad undernäringskris och motverkat utbrott av omfattande sjukdomsepidemier. Här följer några exempel på UNICEFs insatser i de jordbävningsdrabbade områdena.

Vatten och hygien

  • Tillsammans med samarbetspartners distribuerar UNICEF dagligen 1,66 miljoner liter vatten, vilket gör att 333 000 människor nås av rent vatten och kan använda minst fem liter vatten om dagen.
  • Totalt når UNICEF 1,4 miljoner människor med en kombination av stödinsatser för rent vatten och sanitet, till exempel genom att bygga toaletter i lägren och dela ut tvål, tvättmedel, toalettpapper, bindor, tandborstar och tandkräm.

Hälsa

  • Över 275 000 barn i 727 olika läger har fått vaccinationer mot farliga sjukdomar.
  • Mediciner mot vanliga sjukdomar som diarré och lunginflammation har delats ut för att täcka behoven hos 1,7 miljoner människor under tre månader.

Näring

  • 2000 svårt undernärda barn har fått medicinsk behandling och näringstillskott.
  • Över 186 000 barn mellan nio månader och 7 år har fått A-vitamin tillskott.

Utbildning

  • Totalt har över 1 miljon skolbarn och över 55 000 lärare fått hjälp i form av tillfälliga lärocentrum, skoltält, leveranser av skolmaterial och lärarutbildningar.

Skydd mot utsatthet och exploatering

  • 225 barnvänliga UNICEF-stödda centrum ger över 62 800 barn runt om Port-au-Prince en trygg plats att leka på och där finns även utbildad personal som kan ge psykologiskt stöd och hjälpa barnen att bearbeta traumatiska upplevelser.
  • UNICEF hjälper till att identifiera barn som har kommit ifrån eller förlorat sina föräldrar. I slutet av juni hade över 2000 barn registrerats som ensamma i lägren, 337 barn har kunnat återförenas med sina föräldrar.
  • Tillsammans med lokala organisationer har UNICEF undersökt över 6000 misstänkta fall av människohandel med barn.

Hjälparbetet måste fortsätta

För att barns liv ska kunna räddas och livet bli tryggare och bättre måste de pågående hjälpinsatserna fortsätta med samma intensitet.

Alltför många barn och kvinnor lever fortfarande under oacceptabla förhållanden, utan ordentlig tillgång till rent dricksvatten och toaletter.

Alltför många spädbarn och barn under fem år är inte vaccinerade mot livsfarliga sjukdomar.

Alltför många barn går inte i skolan och riskerar att bli utsatta för sexuell exploatering och människohandel.

Alltför många ungdomar ser sin chans till en sysselsättning och försörjning gå förlorad.

Att bygga upp infrastrukturen och ett tryggare samhälle är ett arbete som kommer att ta decennier. Hjälp oss att bygga upp Haiti. Skänk en gåva här.


Ämnen

Kategorier

Kontakter

Petter Gustafsson

Petter Gustafsson

Presskontakt Pressekreterare 0761 13 37 19
Natasha Jevtic Esbjörnsson

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50

FN:s barnfond UNICEF - för alla barn

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att alla barns rättigheter ska respekteras och efterlevas. Sedan 1946 har vi kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela världen arbetar vi med att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen, och att mobilisera resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn lever i låginkomstländer. Många har det svårt och FN har gett UNICEF i uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras och har mandat och kraft att påverka barnens situation – både på lång sikt och under katastrofer. Vårt arbete handlar om att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Läs mer på vår webbsida (https://unicef.se/).

UNICEF Sverige
St. Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm
Sverige