Gå direkt till innehåll

Nyhet -

UNICEF kräver att somaliska barnsoldater släpps omedelbart

Färska rapporter varnar för en alarmerande ökning av rekrytering av barnsoldater i Somalia. UNICEF och FN:s särskilda sändebud för barn och väpnade konflikter uppmanar nu alla parter att omedelbart upphöra med dessa kriminella handlingar.

När striderna i Somalia har intensifierats under den senaste tiden har man sett att antalet barn som rekryterats till landets många väpnade grupper har ökat. Så unga barn som nioåringar används av flera väpnade grupper i landet och det har framkommit att en del skolor används som bas vid rekryteringen. UNICEF har också fått rapporter om att barn misshandlats eller till och med avrättats när de tillfångatagits av den motsatta parten i konflikten.

Fördömer krigsförbrytelserna

I ett gemensamt uttalande i veckan säger UNICEFs högsta chef Anthony Lake och FN:s särskilda sändebud Radhika Coomaraswamy:

– Barn som tvingas att sätta på sig uniform och bära vapen lider både psykisk och ofta fysisk skada, och om de inte får hjälp kan de som vuxna bli anstiftare av våld, och inte sällan rekryterare av barnsoldater.

Användandet av barn i väpnade konflikter är en krigsförbrytelse under alla omständigheter. I det gemensamma uttalandet uppmanar UNICEF alla parter att omedelbart upphöra med sina metoder och släppa alla barnsoldater omedelbart. I uttalandet uppmanas också det internationella samfundet, inklusive de som stödjer de olika parterna i Somalia, att enhälligt fördöma användandet av barnsoldater. UNICEF erbjuder sig att hjälpa till att avväpna, ta hand om och återanpassa de rekryterade barnen.

En tragedi för landet

– Användandet av barnsoldater är en tragedi för Somalia just nu, säger man i det gemensamma uttalandet. Om inte omedelbara åtgärder vidtas kan detta också hota landets framtida stabilitet. Barn och ungdomar utgör majoriteten av befolkningen i Somalia och de förtjänar alla en barndom fri från rädsla för väpnade konflikter.

De psykosociala konsekvenserna för barn som befinner sig i krig är allvarliga. Barnsoldater lämnas ofta åt sitt öde, rädda, traumatiserade och okänsliggjorda inför våld, och de långsiktiga effekterna för det somaliska samhället kan bli förödande. Enligt UNICEFs chef i Somalia, Rozanne Chorlton, kan landets svåra ekonomiska situation bidra till att förvärra situationen ytterligare genom att barn tvingas till desperata åtgärder.

Stora utmaningar

Situationen i det konfliktdrabbade Somalia är mycket orolig och komplicerad, men UNICEF finns på plats för att skydda och hjälpa barnen. Förutom att förhandla med stridande parter för att avväpna barnsoldater och stödja deras återintegrering i samhället finns många stora utmaningar i landet: 19 procent av barnen under fem år är akut undernärda, och i vissa områden lider 27 procent av barnen av akut undernäring. Nära 3,6 miljoner människor i landet är beroende av humanitärt bistånd för att överleva. Humanitära frivilligorganisationer fortsätter att arbeta för att nå alla hjälpbehövande.

– Det finns inga barn i den södra och mellersta delen av Somalia, som har erfarenhet av att växa upp i ett fredligt land, säger Rozanne Chorlton. Hon är mycket bekymrad över hur Somalia ska kunna återställa processer, strukturer och metoder för att behandla frågor på fredligt sätt.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Petter Gustafsson

Petter Gustafsson

Presskontakt Pressekreterare 0761 13 37 19
Natasha Jevtic Esbjörnsson

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50

FN:s barnfond UNICEF - för alla barn

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att alla barns rättigheter ska respekteras och efterlevas. Sedan 1946 har vi kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela världen arbetar vi med att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen, och att mobilisera resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn lever i låginkomstländer. Många har det svårt och FN har gett UNICEF i uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras och har mandat och kraft att påverka barnens situation – både på lång sikt och under katastrofer. Vårt arbete handlar om att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Läs mer på vår webbsida (https://unicef.se/).

UNICEF Sverige
St. Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm
Sverige