Gå direkt till innehåll
Varför ska vi lyssna på barnen?

Nyhet -

Varför ska vi lyssna på barnen?

Alla har rätt att göra sin röst hörd och rätt till delaktighet i beslut som påverkar deras liv. I barnkonventionen är barns rätt till delaktighet en central del, men Sverige får kritik av FN för att inte göra tillräckligt. Myndigheter och beslutsfattare måste nu anta ett barnanpassat förhållningssätt. 

Rätten till delaktighet handlar inte om att barn ska bestämma. Vi vuxna har det yttersta ansvaret och beslutanderätten. Men genom att ta in barnets perspektiv och göra barnet delaktigt i beslut som rör dem själva får vi bättre, mer resurseffektiva och träffsäkra beslut, skriver Unicef Sverige i Altinget den 7 april 2021.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Petter Gustafsson

Petter Gustafsson

Presskontakt Pressekreterare 0761 13 37 19
Natasha Jevtic Esbjörnsson

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50

Relaterat innehåll

FN:s barnfond UNICEF - för alla barn

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att alla barns rättigheter ska respekteras och efterlevas. Sedan 1946 har vi kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela världen arbetar vi med att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen, och att mobilisera resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn lever i låginkomstländer. Många har det svårt och FN har gett UNICEF i uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras och har mandat och kraft att påverka barnens situation – både på lång sikt och under katastrofer. Vårt arbete handlar om att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Läs mer på vår webbsida (https://unicef.se/).

UNICEF Sverige
St. Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm
Sverige