Gå direkt till innehåll
Katarinahissen i Stockholm är en av de byggnader som lyser blått även 2021.
Katarinahissen i Stockholm är en av de byggnader som lyser blått även 2021.

Pressmeddelande -

Byggnader och landmärken lyser blått för barns rättigheter

Den 20 november är det barnkonventionens dag och världen över kommer kända byggnader och landmärken att lysas upp i UNICEFs blå färg. En fråga i fokus är barns rätt till delaktighet och inflytande.

Behovet av insatser för barn och unga i världen är enormt. Trots att barn oftast inte blivit allvarligt sjuka i covid-19 så har konsekvenserna av pandemin drabbat dem hårt. Skolstängningar, ökad psykisk ohälsa och ekonomisk oro hos vårdnadshavare, isolering och svårigheter att träffa vänner samt bristande tillgång till hälso- och sjukvård är några av de faktorer som påverkat barn och unga mest.

Unga människor är djupt engagerade i många av vår tids stora globala utmaningar. UNICEF arbetar för att i ännu högre grad inkludera barn i sammanhang där de får möjlighet att bidra till lösningar.

  • Barn och unga har rätt att få vara delaktiga i frågor som påverkar dem. Vuxna måste ge barn och unga möjligheten att delta. Vi behöver bli bättre på att lyssna och agera. Det är bara genom att inkludera barn och unga som vi kommer att hitta nya, innovativa lösningar för att möta de nationella och globala utmaningar vi står inför, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Sandvik Coromant är UNICEF Sveriges partner och ett av de företag som väljer att lysa blått för barns rättigheter den 20 november. Så här säger Björn Roodzant, Vice President Communication and Marketing, Sandvik Coromant:

  • För oss är det viktigt att ge barn och ungdomar större möjligheter i livet. Det borde vara självklart att alla barn får en säker och trygg uppväxt med mat på bordet, där man känner sig sedd, hörd och älskad. På lördag lyser vårt huvudkontor i Sandviken blått för att synliggöra det viktiga arbetet UNICEF gör runt om i världen för alla barn. För oss på Sandvik Coromant känns det extra viktigt att vara med i år.

Fler byggnader som lyser blått för barn i Sverige den 20 november:
Stockholm: Centralstationen, Fotografiska, Gröna Lund, Hötorgsskraporna, Kaknästornet, Katarinahissen, Tornet Telefonplan.
Göteborg: Stora Teatern, Svenska Mässan Gothia Towers
Västerås: ABB Arena Syd, Mälarenergi Arena
Örebro: Vattentornet Svampen
Jönköping: Ansvaret 2
Eskilstuna: Gallerian Eskilstuna

Om barnkonventionens dag
Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som “World Children’s Day”. I Sverige samlas barnrättsorganisationer kring denna dag för att arrangera aktiviteter där barn och unga deltar.

Taggar


FNs barnfond UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation. UNICEF finns på plats i 190 länder och arbetar för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både i akuta katastrofer och långsiktigt. UNICEFs uppdrag är att skapa varaktiga förändringar för alla barn i hela världen. Med barnkonventionen som grund arbetar UNICEF för att alla barn ska få tillgång till rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras av frivilliga bidrag.

Presskontakt

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50

Relaterat material

FN:s barnfond UNICEF - för alla barn

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att alla barns rättigheter ska respekteras och efterlevas. Sedan 1946 har vi kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela världen arbetar vi med att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen, och att mobilisera resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn lever i låginkomstländer. Många har det svårt och FN har gett UNICEF i uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras och har mandat och kraft att påverka barnens situation – både på lång sikt och under katastrofer. Vårt arbete handlar om att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Läs mer på vår webbsida (https://unicef.se/).

UNICEF Sverige
St. Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm
Sverige