Gå direkt till innehåll
Läget för barnen på Haiti bättre än innan jordbävningen

Pressmeddelande -

Läget för barnen på Haiti bättre än innan jordbävningen

Bild från Port-au-Prince efter jordbävningen som drabbade Haiti 2010. Många tvingades leva på gatan då deras hem totalförstördes. Foto: © Roger LeMonye/UNICEF

Barnen på Haiti har fått det bättre när det gäller utbildning, näring, hälsa och sanitet. Det visar en ny undersökning som jämför läget idag - tre år efter den stora jordbävningskatastrofen - med det som rådde 2006.

Idag är det till exempel 77 procent av barnen i åldrarna 6-11 år som går i grundskola, jämfört med strax under 50 procent som gick i skola 2005-2006 när den förra undersökningen gjordes. Akut undernäring bland små barn har minskat med hälften, från 10 procent till 5 procent, samtidigt som kronisk undernäring har minskat från 29 procent till 22 procent.

Resultaten finns i Haiti Demographic and Health Survey, som har tagits fram i samarbete med den haitiska regeringen, med stöd från flera olika organ, däribland UNICEF. Drygt 13.000 hushåll på Haiti ingår i undersökningen.

— Resultaten visar att hjälpinsatserna från olika aktörer på Haiti under de här tre åren har bidragit till framsteg inom många områden, lindrat barnens situation och minskat utbrott av kolera och andra sjukdomar, säger Edouard Beigbeder, chef för UNICEF på Haiti.

— Det visar hur viktigt det är att stödet till Haiti fortsätter, för att framstegen inte ska vara tillfälliga, och för att man ska kunna angripa nya utmaningar där utvecklingen har släpat efter.

Tillgång till en förbättrad sanitet nära fördubblades mellan 2006 och 2012, från 14 procent till 26 procent. Tillgången till rent vatten låg oförändrat på 65 procent, medan 82 procent av invånarna i tältlägren har tillgång till rent vatten.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Petter Gustafsson

Petter Gustafsson

Presskontakt Pressekreterare 0761 13 37 19
Natasha Jevtic Esbjörnsson

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50

FN:s barnfond UNICEF - för alla barn

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att alla barns rättigheter ska respekteras och efterlevas. Sedan 1946 har vi kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela världen arbetar vi med att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen, och att mobilisera resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn lever i låginkomstländer. Många har det svårt och FN har gett UNICEF i uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras och har mandat och kraft att påverka barnens situation – både på lång sikt och under katastrofer. Vårt arbete handlar om att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Läs mer på vår webbsida (https://unicef.se/).

UNICEF Sverige
St. Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm
Sverige