Gå direkt till innehåll
Leksaker och barnböcker skapar utvecklingsmöjligheter för de mest utsatta barnen

Pressmeddelande -

Leksaker och barnböcker skapar utvecklingsmöjligheter för de mest utsatta barnen

På barnkonventionens dag den 20 november startar IKEA, i samarbete med IKEA Foundation, den nya kampanjen ”Lek för alla barns rätt”. UNICEF är en av sex organisationer som får ta del av kampanjens intäkter som kommer från försäljningen av leksaker och barnböcker på varuhus runt om i världen.

För varje barnbok och leksak som säljs mellan den 20 november och 23 december skänker IKEA Foundation en euro för att stödja barns rätt till lek och utveckling. UNICEF är en av sex förmånstagare till kampanjen.

Många barn runt om i världen saknar trygga platser att leka på och på grund av fattigdom, dålig hälsa, näringsbrist och avsaknad av stimulans och omvårdnad under de första åren, når miljontals barn inte sin fulla potential. Med intäkterna från kampanjen kommer UNICEF att kunna ge stöd till barns tidiga utveckling och lärande, ge trygga barnvänliga platser samt bidra med utbildning och hälsobefrämjande insatser för 60 000 barn i Kina, Indien, Indonesien och Kenya.

- När yngre barn får trygghet, näring och stimulans, har de den bästa förutsättningen att utvecklas, utbilda sig och därmed kunna försörja sig och bidra till samhället när de når vuxen ålder.

- Tack vare kampanjen 'Lek för alla barns rätt' kan vi nå ännu fler barn genom våra program för barns tidiga utveckling, som kan bidra med en berikande miljö för barns optimala utveckling, säger Pia Rebello Britto, programchef för barns tidiga utveckling och lärande på UNICEFs huvudkontor i New York.

Under helgen den 26-27 november kommer representanter från UNICEFs frivilliggrupper att finnas ute på olika IKEA-varuhus för att möta kunder och svara på frågor.

IKEA & IKEA Foundation är en långsiktig partner till UNICEF. Mellan 2003 och 2016 genomfördes kampanjen ”Mjukdjur för utbildning” där IKEA Foundation gav en euro per såld bok eller sålt mjukdjur till UNICEF och Rädda Barnen. Kampanjen har samlat in 88 miljoner euro och den har genom åren gett stöd till 100 projekt i 46 länder och hjälpt mer än 12 miljoner barn att få tillgång till utbildning.

Den nya kampanjen ”Lek för alla barns rätt” kommer även att genomföras 2017 och 2018.

Vid frågor, kontakta Ingeborg Ekblom, ingeborg.ekblom@unicef.se eller Anna Karlsson, anna.karlsson@unicef.se.

Ämnen

Kategorier


Om UNICEF

UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, arbetar i 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.

Presskontakt

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50
Petter Gustafsson

Petter Gustafsson

Presskontakt Pressekreterare 076-1133719

FN:s barnfond UNICEF - för alla barn

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att alla barns rättigheter ska respekteras och efterlevas. Sedan 1946 har vi kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela världen arbetar vi med att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen, och att mobilisera resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn lever i låginkomstländer. Många har det svårt och FN har gett UNICEF i uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras och har mandat och kraft att påverka barnens situation – både på lång sikt och under katastrofer. Vårt arbete handlar om att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Läs mer på vår webbsida (https://unicef.se/).

UNICEF Sverige
St. Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm
Sverige