Gå direkt till innehåll
Barnkonventionen och föreningsidrotten - handbok för idrottsledare
Barnkonventionen och föreningsidrotten - handbok för idrottsledare

Pressmeddelande -

NY HANDBOK FRÅN UNICEF – REDSKAP FÖR ATT STÄRKA BARNS RÄTT INOM IDROTTEN

Det finns brister både när det gäller kunskap och tillämpning av barnkonventionen inom barn- och ungdomsidrotten. När barnkonventionen blir lag 2020 kommer det att ställas högre krav på idrottsföreningarna och därför har UNICEF Sverige tagit fram en handbok som ett stöd till landets idrottsledare.

För att barn- och ungdomsidrotten ska erhålla statsbidrag krävs att verksamheten bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, vilket idag inte sker i tillräckligt hög utsträckning. I och med att barnkonventionen blir lag 2020 ställs ännu högre krav på kunskap om barns rättigheter inom idrotten.

- Alla barn har inte möjlighet att delta i idrottsverksamhet på grund av ekonomiska förutsättningar, kön och olika typer av funktionsnedsättning. Barnkonventionen innebär att aktivt skydda barn mot diskriminering och främja inkludering, säger Christina Heilborn, programchef vid UNICEF Sverige.

För att stödja idrottsledare i deras arbete med barns rättigheter har UNICEF Sverige tagit fram en ny bok ”Barnkonventionen och föreningsidrotten – handbok för idrottsledare” som släpps den 31 januari. Boken är skriven av idrottsforskarna Susanna Hedenborg och Johan R Norberg. Handboken utgår från barnkonventionens fyra grundprinciper som handlar om att alla barn har rätt till liv och utveckling, delaktighet, att få komma till tals och att alla barns bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. Handboken sammanfattar forskning kring respektive område och ger en överblick över hur barnkonventionen kan tolkas inom idrotten och ger handfasta tips om hur idrottsledare kan göra i sin egen förening. Det kan till exempel handla om hur du samtalar med barn, gör barn delaktiga och hur du upptäcker och hanterar oro för ett barn.

- Föreningar måste se till att ha rutiner för hur de ska förebygga och hantera situationer där barn far illa och idrottsledare måste bli bättre på att göra barn delaktiga i hur verksamheten ska bedrivas. Vi hoppas att vår handbok ska kunna inspirera till detta, säger Christina Heilborn.

Brynäs IF, Svenska Skidförbundet och Marathongruppen är organisationer som redan inlett ett samarbete med UNICEF Sverige och som nu, tillsammans med UNICEF och andra aktörer, tar nästa steg genom den nya satsningen.

I bifogade bilder ser ni författarna Susanna Hedenborg och Johan R Norberg tillsammans med UNICEF-ambassadören Kajsa Bergqvist på lanseringsfrukosten den 31 januari i Stockholm.

Handboken är gratis och finns för beställning och för nedladdning på unicef.se.

Vid frågor rörande handboken kontakta:

Christina Heilborn, chefsjurist UNICEF Sverige 070-19 07 539, christina.heilborn@unicef.se

Övriga frågor: 

Ingeborg Ekblom, PR-ansvarig UNICEF Sverige 0709-95 59 16, ingeborg.ekblom@unicef.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, arbetar i 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.

Presskontakt

Petter Gustafsson

Petter Gustafsson

Presskontakt Pressekreterare 0761 13 37 19
Natasha Jevtic Esbjörnsson

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50

Relaterat innehåll

FN:s barnfond UNICEF - för alla barn

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att alla barns rättigheter ska respekteras och efterlevas. Sedan 1946 har vi kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela världen arbetar vi med att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen, och att mobilisera resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn lever i låginkomstländer. Många har det svårt och FN har gett UNICEF i uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras och har mandat och kraft att påverka barnens situation – både på lång sikt och under katastrofer. Vårt arbete handlar om att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Läs mer på vår webbsida (https://unicef.se/).

UNICEF Sverige
St. Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm
Sverige