Gå direkt till innehåll
Foto: Melker Dahlstrand
Foto: Melker Dahlstrand

Pressmeddelande -

Svenska Bandyförbundet ny medlem i UNICEF Sverige

UNICEF Sverige breddar medlemsbasen och välkomnar Svenska Bandyförbundet som ny medlem. Samarbetet befäster ytterligare UNICEF Sveriges förankring i barn- och ungdomsidrotten och syftar till att stärka barns rättigheter och delaktighet i idrotten men också den fysiska och psykiska hälsan. För Svenska Bandyförbundets del innebär medlemskapet ytterligare en möjlighet att leva upp till och förankra förbundets värdegrund.

  • Vi inom svensk bandy är otroligt stolta och glada över vårt medlemskap i UNICEF Sverige. Det är en bekräftelse på att vi jobbar rätt och brett för våra barn och ungdomar. Det betyder också att vi säkerställer en trygg miljö för ett livslångt idrottande för alla våra aktiva, säger Pär Gustafsson, generalsekreterare på Svenska Bandyförbundet.

Pandemin har visat hur viktig idrotten är för människors hälsa och välmående, inte minst vad gäller barn och unga, och UNICEF driver på för att samhället efter covid-19 ska bli ännu bättre än vad det var förut. Ett stort fokus kommer att behöva läggas på att få tillbaka barn till idrotten. Ledare behöver utbildas för att bli ännu bättre på att säkerställa att alla barn kan delta på lika villkor, att de känner sig sedda och delaktiga och upplever glädje och gemenskap.

  • Vid sidan av skolan är idrotten och föreningslivet en stor och viktig del av många barns liv. Här ska finnas trygga vuxna ledare som ser och förstår barnens behov och som värnar deras rättigheter. Idrottsrörelsen är en enorm kraft i vårt samhälle och vi måste tillsammans se till att den blir en ännu större källa till glädje och trygghet för alla barn, säger Pernilla Baralt, UNICEF Sveriges generalsekreterare.

UNICEF Sverige och Svenska Bandyförbundet kommer bland annat att samarbeta kring utbildningar för ledare och tränare på barn- och ungdomssidan.

  • I UNICEF Sverige får vi en partner som kommer att vägleda oss i vårt fortsatta arbete med att ge våra barn den trygghet och lustfyllda känsla vi vill att bandyn ska ge. Ett samarbete som på sikt kommer att implementeras i alla våra utbildningar och projekt som rör barn- och ungdomsverksamheterna, fortsätter Pär Gustafsson.

För UNICEF Sverige blir den nya medlemsorganisationen en möjlighet att lyssna in och kommunicera med fler barn och unga.

  • Det känns väldigt roligt att vi har fått med Svenska Bandyförbundet, som når närmare 8 000 barn och unga. Våra medlemsorganisationer är otroligt viktiga, de möter barn i sin dagliga verksamhet och har örat mot marken. De ser och hör barnens behov och utmaningar och gör det möjligt för oss att agera mer målinriktat och effektivt, säger Maj-Inger Klingvall, styrelseordförande för UNICEF Sverige.

Kort om övriga medlemsorganisationer i UNICEF Sverige.

Ämnen

Taggar


FNs barnfond UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation. UNICEF finns på plats i 190 länder och arbetar för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både i akuta katastrofer och långsiktigt. UNICEFs uppdrag är att skapa varaktiga förändringar för alla barn i hela världen. Med barnkonventionen som grund arbetar UNICEF för att alla barn ska få tillgång till rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras av frivilliga bidrag.

Presskontakt

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50
Christina Kerpner

Christina Kerpner

Presskontakt Pressansvarig 070-37 07 445

FN:s barnfond UNICEF - för alla barn

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att alla barns rättigheter ska respekteras och efterlevas. Sedan 1946 har vi kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela världen arbetar vi med att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen, och att mobilisera resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn lever i låginkomstländer. Många har det svårt och FN har gett UNICEF i uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras och har mandat och kraft att påverka barnens situation – både på lång sikt och under katastrofer. Vårt arbete handlar om att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Läs mer på vår webbsida (https://unicef.se/).

UNICEF Sverige
St. Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm
Sverige