Gå direkt till innehåll
Foto: Emma Grann
Foto: Emma Grann

Pressmeddelande -

Youth 2030 Movement ny medlem i UNICEF Sverige

UNICEF Sverige välkomnar Youth 2030 Movement som ny medlemsorganisation och tar därmed ett kliv framåt i arbetet med att öka barn och ungas delaktighet. Under det senaste året har UNICEF Sverige och Youth 2030 Movement haft flera gemensamma aktiviteter och båda organisationer ser nu fram emot att ytterligare utveckla samarbetet.

Att tänka och agera innovativt är en förutsättning för att vi ska kunna hantera de stora globala utmaningar som världen står inför. Barn och unga är experter på sina liv och har förmågan att tänka nytt. Unga människor är också djupt påverkade av - och engagerade i - stora globala utmaningar som till exempel klimatkrisen, psykisk hälsa och tillgång till utbildning. Därför satsar UNICEF Sverige på att göra unga till en del av lösningen.

  • Barn och unga har rätt att vara delaktiga och de måste få den möjligheten. Vi vuxna måste lyssna och agera. Vi tror att nya tillvägagångssätt, partnerskap - för och med barn och unga - och innovativa lösningar är absolut nödvändigt för att förverkliga barns rättigheter och för att uppnå FNs hållbarhetsmål. Bara så kommer vi att ha den kunskap vi behöver och kunna möta de utmaningar vi står inför, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

För Youth 2030 Movement innebär medlemskapet en möjlighet att påverka UNICEF Sverige att bli ännu bättre på att stärka ungas makt och inflytande, samt att utbyta kunskap och erfarenheter.

  • Vi är jätteglada och stolta att bli en del av UNICEF Sverige! Det senaste året av samarbeten har gett oss nya insikter och vi ser fram emot att vara en ung röst i UNICEF. Vi ser fram emot att lära av varandra och ha många fler samarbeten med UNICEF Sverige framöver, säger Mayson Joacimsbarn Persson, talesperson för Youth 2030 Movement.

Youth 2030 Movement består av unga och vuxna som jobbar tillsammans för att unga ska få mer makt i demokratin. Föreningen bildades som ett svar på ökat utanförskap och polarisering där vissa röster hörs och andra inte. Youth 2030 Movement bedriver långsiktigt och strukturellt påverkansarbete, till exempel för sänkt rösträttsålder, och stöttar ett tiotal kommuner i att skapa metoder för att ge unga ett ökat inflytande här och nu.

Ämnen

Kategorier


FNs barnfond UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation. UNICEF finns på plats i 190 länder och arbetar för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både i akuta katastrofer och långsiktigt. UNICEFs uppdrag är att skapa varaktiga förändringar för alla barn i hela världen. Med barnkonventionen som grund arbetar UNICEF för att alla barn ska få tillgång till rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först, oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för barnen finansieras av frivilliga bidrag.

Kontakter

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Presskontakt Press och PR Manager 0738 22 35 50

FN:s barnfond UNICEF - för alla barn

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att alla barns rättigheter ska respekteras och efterlevas. Sedan 1946 har vi kämpat för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela världen arbetar vi med att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen, och att mobilisera resurser för att kunna förändra barns liv.

Nästan två miljarder barn lever i låginkomstländer. Många har det svårt och FN har gett UNICEF i uppdrag att kämpa för deras rättigheter. Vi finns på plats nära behoven. Vi ser vad som behöver göras och har mandat och kraft att påverka barnens situation – både på lång sikt och under katastrofer. Vårt arbete handlar om att få vuxna att ta barns rättigheter på allvar. Därför samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och strävar efter att knyta kontakter i varenda liten by.

UNICEF arbetar för att barnkonventionen ska efterlevas överallt i världen och att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Läs mer på vår webbsida (https://unicef.se/).

UNICEF Sverige
St. Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm
Sverige