Pressmeddelande -

Brist på kompetensutveckling minskar rörligheten på arbetsmarknaden

En av tre tjänstemän är osäker på sin kompetens och är orolig för om de kan få ett nytt jobb vid neddragningar och uppsägningar. En av fem tjänstemän upplever att hela deras kompetens inte tas tillvara på deras nuvarande arbetsplats. Det visar en ny undersökning som genomförts på uppdrag av Unionen.

I dag genomförs ofta fel och för lite kompetensutveckling för att de som jobbar ska känna sig trygga på jobbet och arbetsmarknaden i stort. Låga satsningar på kompetensutveckling minskar möjligheten till rörlighet och gör att många medarbetare hamnar i svåra situationer vid omorganisationer eller uppsägningar.

- Med kontinuerlig kompetensutveckling är det lättare att byta både arbetsuppgifter och arbetsgivare. Rörligheten på arbetsmarknaden ökar samtidigt som det skapar trygghet i arbetslivet för våra medlemmar, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande, Unionen.

Unionens undersökning visar att så många som en av tre tjänstemän är osäkra på sin kompetens och är oroliga om de kan få ett nytt jobb vid neddragningar. Samtidigt ser vi också att så många som en av fem anser att inte hela deras kompetens tas tillvara på sin nuvarande arbetsplats. Så många som åtta av tio är motiverade att lära sig nytt och vill utvecklas på jobbet, men i dag får endast fyra av tio av Unionens medlemmar kompetensutveckling under ett år.

- Att Sverige ska konkurrera med kunskap är både politiker, näringslivet och arbetstagare överens om. Men trots det finns brister och outnyttjad kunskap på företagen. Nu när det går bra för företagen är det dags att investera för ett kompetentare Sverige och gemensamt utveckla en modell för att stödja och uppmuntra kompetensutveckling, säger Peter Hellberg.

Unionen vill se ett arbetsliv där alla kan och får utvecklas yrkesmässigt. Att byta jobb, flytta mellan arbetsplatser och ta ett karriärsteg uppåt eller åt sidan innebär kunskapsspridning på arbetsmarknaden. Rörlighet mellan jobb skapar dynamik och ger fler möjlighet att utvecklas i sina yrkesliv. Sammanfattningsvis anser Unionen att:    • en modell för kompetensutveckling med finansiering från stat, arbetsgivare och arbetstagare ska etableras.
    • det skattemässigt ska vara fördelaktigt för företag att reservera medel till framtida kompetensutveckling, dessa ska efter samråd mellan arbetsgivare och fack, användas i tider med lägre produktionsaktivitet.
    • alla ska ha möjlighet till individuellt anpassad kompetensutveckling.Läs mer om vår undersökning på http://www.unionen.se/rapporter

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes av IPSOS och skickades ut under våren 2011. Frågeformuläret skickades ut till 8000 av Unionens medlemmar. Totalt var det 2350 tjänstemän som svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 29 procent. Av de svarande var 44 procent kvinnor och 55 procent män.

Unionens pressjour 08-504 151 00

Unionen - vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Ämnen

  • Företagande