Pressmeddelande -

Hälften av företagen bryter fortfarande mot lagen

Nära hälften av företagen genomför inte den lönekartläggning jämställdhetslagen kräver.
Det visar en ny Unionen-rapport som publiceras i dag: Lönekartläggning lönar sig - Kön ska inte avgöra lön.

Även om antalet arbetsplatser där lönekartläggning görs ökar, så är ökningstakten oacceptabelt långsam. Rapporten avslöjar också att lönegapet mellan kvinnor och män med samma yrke i samma ålder och i samma region fortfarande är nära 2 000 kr i månaden. Kvinnorna har fortfarande bara 93 procent av männens löner i motsvarande befattning, ålder och region. En siffra som stått nästan helt still det senaste året.

- Det är alarmerande att så lite hänt, säger Bengt Olsson, 1:e vice förbundsordförande i Unionen. Vi har haft en lag om lönekartläggning i mer än tio år och det är verkligen hög tid att alla företag tar den på allvar. Osakliga löneskillnader hör helt enkelt inte hemma i företag i Sverige i dag.

Medlet mot detta är lönekartläggning, som får orättvisorna att komma i dagen. Unionens rapport visar också, att när kartläggning väl görs, upptäcks osakliga löneskillnader i nästan hälften av fallen och därmed möjligheten att korrigera orättvisorna.

- Men det får inte stanna vid ett konstaterade, säger Bengt Olsson. Analysen måste också leda till konkreta lönejusteringar innan de årliga löneförhandlingarna genomförs. Just därför är det viktigt att göra en kartläggning varje år och inte vart tredje år som regeringen föreslår i en lagändring. Den försämringen har vi i Unionen sagt klart nej till.

Unionen anser:
• Lönekartläggning leder till färre tvister om osakliga löneskillnader
• Lönekartläggning ska genomföras med kvalitet i samverkan med facket som också ska ha insyn.
• Arbetsgivare och fack bör centralt ta fram stödmaterial för lönekartläggningsarbetet på företagen

Läs rapporten på www.unionen.se

Pressjour tel 08-504 151 00

Presschef Louise Gerdemo Holmgren
Mob 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se

Pressekreterare Maria Mirsch
Mob 070-668 90 42, maria.mirsch@unionen.se

Vik pressekreterare Inge Josephson
Mob 070-676 68 06, inge.josephson@unionen.se

Unionen - vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

 

 

Ämnen

  • Företagande