Pressmeddelande -

Rapport från Unionen avslöjar hur vi mår på jobbet

Ett stimulerande och intressant jobb, med omväxlande arbetsuppgifter som man i det stora hela är mycket nöjd med.
Så ser en klar majoritet av tjänstemännen i det privata näringslivet på sitt arbete.
Men den andra sidan av myntet är stress, övertid, jobb hemifrån på fritiden, höga krav och för litet beslutsutrymme över arbetet.
Det framgår av Unionens arbetsmiljöbarometer som presenteras i dag, där nära 2 000 tjänstemän i det privata näringslivet intervjuats om sina arbetsvillkor. För Stockholms län, Västra Götaland och Skåneregionen finns regionala siffror.

Arbetsmiljöbarometern visar också att nära nog hälften av arbetsgivarna bryter mot lagen genom att inte följa lagens krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet är inte en naturlig del av verksamheten som lagen kräver, handlingsplaner och åtgärder följs inte upp, riskbedömningar görs inte och arbetsförhållanden undersöks inte regelbundet.

Det är framför allt för hög arbetsbelastning, stress och svårigheter att koppla av från jobbet som präglar tjänstemännens arbetsvillkor. Nära nog hälften kan inte koppla bort tankarna på jobbet på fritiden och sex av tio har alldeles för mycket att göra.
94 procent av tjänstemännen använder persondator i sitt arbete och 77 procent gör det under minst halva sin arbetstid. Ont i ryggen eller nacken blir resultatet av arbetet för fyra av tio kvinnliga tjänstemän, medan endast två av tio manliga tjänstemän får samma besvär.
Mer än en femtedel upplever att de har för lite inflytande. Var sjunde man och var fjärde kvinna kan för det mesta inte besluta om uppläggningen av det egna arbetet.
Höga krav kombinerat med litet beslutsutrymme över arbetet kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa, har forskning visat.

- Unionens arbetsmiljöbarometer visar att lojala och engagerade medarbetare riskerar att överutnyttjas och slitas ner av hårt slimmade organisationer och orimliga krav som också inkräktar på privatlivet. Med en lågkonjunktur för dörren och en varselvåg på arbetsmarknaden är risken att arbetsmiljöarbetet hamnar i strykklass i ännu högre grad.
- Vi vill bidra till ett bättre arbetsmiljöarbete, fler arbetsmiljöombud, bättre samverkan och utbildning. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar och bygga in processer för arbetsarbetsmiljöarbetet som lagen kräver. Med friska arbetsplatser där medarbetarna mår bra är vi alla vinnare - som enskilda individer, som arbetsgivare och samhället i stort, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg.

Läs hela Arbetsmiljöbarometern på www.unionen.se

Pressjour tel 08-504 151 00

Presschef Louise Gerdemo Holmgren
Mob 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se

Pressekreterare Maria Mirsch
Mob 070-668 90 42, maria.mirsch@unionen.se

Unionen - vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Ämnen

  • Företagande