Pressmeddelande -

Smartphonestress vanligt bland tjänstemän

Fler än hälften av de tjänstemän som kan läsa mail i mobiltelefonen kollar sin jobbmail på fritiden också.  22 procent upplever att de måste vara tillgängliga för arbetsgivaren utanför ordinarie arbetstid. Nästan var tredje tillfrågad uppger att de ofta känner sig negativt stressade på grund av jobbet

En ny undersökning som Unionen gjort visar att många jobbar var och när som helst med hjälp av mobiltelefonen. Av de tillfrågade tjänstemännen har 70 procent en mobiltelefon i sitt arbete. Av männen är det 80 procent jämfört med 56 procent av kvinnorna. Av dem som har mobiltelefon i tjänsten är det 44 procent som kan ta emot jobbmail i mobiltelefonen.

23 procent av de tillfrågade har en chefsbefattning. Av dessa anser 26 procent att jobbet spiller över på fritiden jämfört med 13 procent av medarbetarna.

Tre fjärdedelar av de tillfrågade avgör själva när de börjar och slutar arbeta om dagarna.

27 procent känner sig ofta frustrerade av sitt jobb.

-         Tillgängligheten skapar både frihet och stress. Det blir upp till den enskilde att sätta gränser och prioritera. Arbetsgivarna måste ta ansvar för att organisera arbetet så att alla får en chans att hinna med jobbet på ordinarie arbetstid. Stressade och frustrerade medarbetare påverkar hela organisationen negativt och därmed också företagens framtid, säger Åsa Johansson på Unionens enhet för Politik, opinion och påverkan.

Unionen anser att arbetsgivaren har ansvar för en god arbetsmiljö oavsett var arbetet sker och ska se till att regler och lagar efterföljs. Vid hög belastning och höga krav bör tid och möjlighet finnas till återhämtning. Arbete som tjänstemännen utför på tid utöver den ordinarie arbetstiden ska räknas som övertidsarbete. Sådant arbete ska vara beordrat i förväg eller godkännas i efterhand av arbetsgivaren.

Ansvarig för undersökningen är Åsa Johansson, telefon 070-208 66 02.

Undersökningen genomfördes av IPSOS i februari/mars 2011. Frågeformuläret skickades till 8.000 medlemmar varav 2.350 personer svarade på enkäten, en svarsfrekvens på 29 procent.

Ta del av rapporten på www.unionen.se

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Maria Mirsch Mobil: 070-668 90 42, maria.mirsch@unionen.se


Unionen - vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Ämnen

  • Företagande