Pressmeddelande -

Unionens program i Almedalen 2011 Investera för ett kompetentare Sverige

Kompetens är en nyckel till framgång, för individer, företag och samhälle. Människor vill växa och känna att det är roligt att jobba. Genom att lära nytt utvecklas vi som personer och bidrar till att göra Sverige starkare.

I förra avtalsrörelsen kom Unionen och flertalet arbetsgivarparter överens om att avsätta 0,2 % av lönesumman till kompetensutveckling. Vi vill tillsammans med arbetsgivarna gå från ord till handling och se politikerna fatta besluten som underlättar för ett livslångt lärande.

Under Almedalsveckan sätter Unionen fokus på kompetensutveckling. Det gör de anställda tryggare och företagen mer framgångsrika. Vi arrangerar även seminarier i andra ämnen.

Välkommen till våra aktiviteter!

Programmet i korthet:

Måndag 4 juli

Bortorganiserad, omplacerad, uppsagd
– föräldraskapets baksida

Måndag 4 juli kl 08:00 - 09:30
Högskolan Gotland, Cramérgatan 3, sal D24

Turordning även för visstidsanställda?

Måndag 4 juli kl 09:30 - 10:30
Nowas trädgård på Kronstallgränd

Hur mycket ska unga betala för att få jobba?

Måndag 4 juli kl 13:00 – 14:00
Nowas trädgård på Kronstallgränd

Tisdag 5 juli

Kompetensutveckling för en längre arbetslinje

Tisdag 5 juli kl 10:00 - 11:00
Cramérgatan 1 (bredvid Högskolan Gotland)

Onsdag 6 juli

Ska företagen ta socialt ansvar?

Onsdag 6 juli kl 10:00 - 11:45
Teaterskeppet i Visby hamn

Industrin – välfärdens motor?

Onsdag 6 juli kl 13:00 – 14:30
m/s Sigyn, Visby hamn

Unionens pressjour 08-504 151 00

Ämnen

  • Företagande