Gå direkt till innehåll
Tillverkning av förnybart elektrobränsle i Östersund

Pressmeddelande -

Tillverkning av förnybart elektrobränsle i Östersund

Uniper vill tillverka hållbart elektrobränsle i Östersunds kommun, projektet NorthStarH2. För att säkra tillgången till mark och elnätsanslutning har Uniper och Jämtkraft undertecknat avtal.

– Uniper är fast beslutna att öka takten i energiomställningen och NorthStarH2 kan spela en nyckelroll för omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Johan Svenningsson, Unipers Sverigechef.

Industrin, som är tänkt att etableras intill kraftvärmeverket i Lugnvik, syftar till att tillverka elektrobränslet e-metanol från förnybar vätgas och infångad biogen koldioxid. Tekniken kommer vara en viktig pusselbit för att kunna ställa om transportsektor och tillverkningsindustri. NorthStarH2 kan därför bidra till att Sverige kan nå klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045.

– Jämtkraft har under flera år undersökt förutsättningarna för produktion av förnybara elektrobränslen med hjälp av biogen koldioxid från kraftvärmeverket och vätgas framställd från förnybar el. Det känns väldigt bra att Uniper vill utveckla en sådan anläggning i samarbete med Jämtkraft, säger Ylva Andersson, vd Jämtkraft.

Tack vare tillgången på förnybar el, biogen koldioxid från kraftvärmeverket, vatten, samt en utbyggd infrastruktur i form av både väg och järnväg, har Östersund goda förutsättningar för produktionsanläggningen. Dessutom finns vilja från både Östersunds kommun och Jämtkraft om att vara med och driva på den gröna omställningen, vilket är en förutsättning för att lyckas med ett projekt av den här storleken.

Fullt utbyggt skulle e-metanolen, som kan produceras i Östersund, kunna reducera Sveriges fossila koldioxidutsläpp genom att återanvända 160 000 ton biogen koldioxid per år. Målsättningen är även att så långt som möjligt använda cirkulära lösningar, till exempel att restvärme från industrin ska kunna återvinnas. Dessutom kommer industrin kunna öka regionens attraktivitet genom bland annat nya affärs- och arbetstillfällen.

I och med undertecknandet av avtalen mellan Uniper och Jämtkraft fortsätter nu arbetet för att etablera Unipers produktionsanläggning.

För mer information:
Désirée Liljevall, presschef Uniper Sverige,
073-027 25 58 desiree.liljevall@swe.uniper.energy

Martin Machnow, press- och PR-ansvarig Jämtkraft
073-597 81 50, martin.machnow@jamtkraft.se

Ämnen


Uniper

Uniper är en internationell energikoncern med verksamhet i mer än 40 länder och med cirka 7 000 anställda. Uniper bidrar till en trygg energiförsörjning i Europa, där kärnverksamheten är elproduktion, global energihandel och en bred gasportfölj.

Uniper har 22,5 gigawatt (GW) installerad kapacitet för elproduktion i Europa, och målet är att produktionen ska vara koldioxidneutral till 2035. Företaget rankas redan bland Europas största operatörer av vattenkraftverk och har för avsikt att ytterligare utöka andelen sol- och vindenergi, vilket är avgörande för en mer hållbar framtid.

Uniper är en pålitlig partner för samhällen, kommuner och industriföretag när det gäller att planera och implementera innovativa lösningar med lägre koldioxidutsläpp för att främja klimatomställning. Uniper är en pionjär inom vätgas, är verksamt över hela världen längs hela värdekedjan för vätgas och driver projekt för att vätgas ska få en avgörande betydelse för energiförsörjningen.

www.uniper.energy

Kontakter

Désirée Liljevall

Désirée Liljevall

Presskontakt Presschef Uniper Sverige + 46 730 27 25 58

Uniper Sverige – stabil elproduktion för industri och välfärd

Uniper är en internationell energikoncern med verksamhet i mer än 40 länder och med cirka 7 000 anställda. I Sverige är Uniper en stor elproducent för industri och samhälle – och garant för trygg och stabil elförsörjning. Vi har produktionsanläggningar runt om i landet med fossilfri vattenkraft och kärnkraft samt ansvar för Nordens största topp- och reservkraft.
Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av företagsnamnet.

Uniper is an international energy company with activities in more than 40 countries and approximately 7,000 employees. In Sweden Uniper is a major electricity provider for the Swedish industry and society with power plants around the country for fossil free hydro power and nuclear power, and the Nordic region's largest peak and reserve power.

Uniper
Hans Michelsensgatan 2
211 20 Malmö
Sverige