Gå direkt till innehåll
Testkörning med bioolja har genomförts på Unipers gasturbiner i Malmö.
Testkörning med bioolja har genomförts på Unipers gasturbiner i Malmö.

Pressmeddelande -

Uniper introducerar biobränsle i störningsreserven

Uniper har genomfört tester med biobränsle i en av gasturbinerna i Malmö som ingår i den svenska störningsreserven. Analyserna av testerna är klara och utfallet visar på största möjliga koldioxidminskning.

Uniper har nio gasturbiner som ingår i den svenska störningsreserven. Gasturbinerna används för att snabbt kunna hantera olika störningar i elsystemet, som ligger under systemoperatören Svenska kraftnäts ansvarsområde.

Normalt sett används dieselolja för att driva gasturbinerna, men i somras gjordes ett antal tester med hydrerad vegetabilisk olja som till sin uppbyggnad är väldigt lik fossil dieselolja.

Alla relevanta data för prestanda och utsläppsmätningar är nu analyserade. Resultatet visar 90,15% i koldioxidminskning med biobränsle jämfört med vanlig dieseldrift. Under testet förbrukades 63 kubikmeter biobränsle, vilket motsvarar en minskning med 163 ton koldioxid jämfört med motsvarande dieseldrift. 163 ton CO2 är ungefär lika mycket som 59 personbilar släpper ut på ett år.

Planerad driftsättning till sommaren

− Testet har gett oss de positiva svar som vi hoppades på. Framför allt har vi med proveldningen kunnat verifiera minskade koldioxidutsläpp. Vi har också säkerställt att biobränsle fungerar rent tekniskt både med uppstartstid och drift av gasturbinerna, berättar Mikael Nilsson, kraftverkschef på Uniper och ansvarig för störningsreserven.

− Nu tar vi konceptet vidare från proveldning till ett verkligt kommersiellt affärsförslag för Svenska kraftnät. Myndigheten ser potentialen i biooljan och är positiva till att byta bränsle. Ett investeringsbeslut är taget för att bygga en bränsletank i Malmö. Förstudien är igång och vi hoppas systemet med biobränsle kan vara i drift efter sommaren 2022, säger Mikael Nilsson som ser en positiv framtid för konvertering till biobränsle för våra övriga gasturbiner inom Uniper.

Sommarens provkörning var ett pilotprojekt inom ramen för ”Making Net Zero Possible”, ett initiativ inom Unipers gasturbinflotta för att bli koldioxidneutrala senast 2035. Att använda biobränsle är ett av tre identifierade spår. De två övriga är vätgas och koldioxidavskiljning (CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage).

För mer information; Torbjörn Larsson, press officer, Uniper Sweden, tfn 070-637 32 77

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Fortum och Uniper

Fortum och Uniper bildar en europeisk energikoncern vars ambition är att möjliggöra en övergång till en koldioxidneutral framtid. Tack vare vår elproduktion på cirka 50 gigawatt (GW), vår lagringsverksamhet och vår internationella handelsverksamhet är vi en pålitlig energipartner för våra kunder i Europa och övriga världen. Vi är redan Europas tredje största producent av CO2-fri el, och vår tillväxt är fokuserad på fossilfri energi med låga koldioxidutsläpp och på framtidens vätgasekonomi. Vi utvecklar också lösningar som hjälper företag och städer att minska sitt klimatavtryck. Vi har totalt 20 000 anställda och verksamhet i 40 länder; det innebär kunskap, resurser och närvaro för att påskynda omställningen till en renare värld. www.forum.com www.uniper.energy

Fortum and Uniper form a European energy group committed to enabling a successful transition to carbon neutrality for everyone. Our 50 gigawatts of power generating capacity, storage operations, and our global energy trading business enable us to provide Europe and other regions with a reliable supply of low-carbon energy. We are already Europe’s third largest producer of CO2-free electricity, and our growth businesses focus on clean power, low-carbon energy, and the infrastructure for tomorrow’s hydrogen economy. In addition, we design solutions that help companies and cities reduce their environmental footprint. Our 20,000 professionals and operations in 40 countries give us the skills, resources, and reach to empower energy evolution toward a cleaner world. fortum.com; uniper.energy

Kontakter

Désirée Liljevall

Désirée Liljevall

Presskontakt Presschef Uniper Sverige + 46 730 27 25 58
Roger Strandahl

Roger Strandahl

Presskontakt Kommunikationsdirektör Uniper Sverige +46 725 161916
Théresé Andersen

Théresé Andersen

Presskontakt Kommunikationschef OKG +46 73 020 92 37
Björn Magnusson

Björn Magnusson

Presskontakt Kommunikationsansvarig, Karlshamnsverket Sydkraft Thermal Power +46 730 67 39 76
Maria Taranger

Maria Taranger

Presskontakt Kommunikationsansvarig, Barsebäck Kraft Barsebäck Kraft AB + 46 706 825105

Relaterat innehåll

Uniper Sverige – stabil elproduktion för industri och välfärd

Uniper är en internationell energikoncern med verksamhet i mer än 40 länder och med cirka 7 000 anställda. I Sverige är Uniper en stor elproducent för industri och samhälle – och garant för trygg och stabil elförsörjning. Vi har produktionsanläggningar runt om i landet med fossilfri vattenkraft och kärnkraft samt ansvar för Nordens största topp- och reservkraft.
Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av företagsnamnet.

Uniper is an international energy company with activities in more than 40 countries and approximately 7,000 employees. In Sweden Uniper is a major electricity provider for the Swedish industry and society with power plants around the country for fossil free hydro power and nuclear power, and the Nordic region's largest peak and reserve power.

Uniper
Hans Michelsensgatan 2
211 20 Malmö
Sverige