Gå direkt till innehåll

Ämnen: Energifrågor

Clean Energy Park – ett koncept för framtidens energiförsörjning och energiforskning

Clean Energy Park – ett koncept för framtidens energiförsörjning och energiforskning

Med Clean Energy Park vill Uniper testa ett nytt koncept för framtidens energisystem. Visionen är att samla småskalig och storskalig energiproduktion på ett ställe, där fossilfria kraftslag interagerar med varandra för att producera både el och vätgas. Om alla förutsättningar kommer på plats skulle Barsebäcksverket kunna bli en plats där konceptet realiseras i framtiden.

Uniper Sverige – stabil elproduktion för industri och välfärd

Uniper är en internationell energikoncern med verksamhet i mer än 40 länder och med cirka 7 000 anställda. I Sverige är Uniper en stor elproducent för industri och samhälle – och garant för trygg och stabil elförsörjning. Vi har produktionsanläggningar runt om i landet med fossilfri vattenkraft och kärnkraft samt ansvar för Nordens största topp- och reservkraft.
Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av företagsnamnet.

Uniper is an international energy company with activities in more than 40 countries and approximately 7,000 employees. In Sweden Uniper is a major electricity provider for the Swedish industry and society with power plants around the country for fossil free hydro power and nuclear power, and the Nordic region's largest peak and reserve power.

Uniper
Hans Michelsensgatan 2
211 20 Malmö
Sverige