Pressmeddelande -

Nyhet - ett fullt återvinningsbart konstgrässystem för lekplatser och skolgårdar!

Unisport lanserar nu vårt nya konstgräs - Saltex Active, samt vårt nya fallskyddsunderlag - Safegrass Eco. Med dessa två produkter kan vi nu erbjuda marknaden ett fullt återvinningsbart konstgrässystem för lekplatser, skolgårdar och andra aktivitetsytor. Saltex Active och Safegrass Eco är viktiga delar i vårt arbete med att ytterligare förbättra konstgrässystemens totala livscykel utifrån ett hållbart miljöperspektiv.

Att vara i rörelse är grunden för vår folkhälsa. Det är därför extra viktigt att aktivitetsytorna är tillgängliga för alla, även de med funktionshinder. Konstgräs inspirerar till lek och rörelse, för både barn och vuxna. Året runt, i ur och skur.

Konstgräs och fallskydd med fokus på hållbarhet och miljö

Fallskyddsunderlaget Safegrass Eco är tillverkat i ett mycket slittåligt och återvinningsbart material. Vid tillverkningen används inga kemikalier som är skadliga för hälsan eller miljön. Systemet består av Power Playground, en ny typ av återvinningsbara, elastiska plattor som läggs under konstgräset Active, ett nyutvecklat konstgräs med PU backing tillverkat i Unisports fabrik i Finland.

Den elastiska fallskyddsplattan är tillverkad av återvinningsbar termiskt bunden polyolefin, EPP, och har en unik förmåga att bibehålla sin form. Konstruktionens tjocklek kräver minimalt med bygg¬höjd och har en optimal dränering. Med SafeGrass Eco är det även möjligt att styra vattenflödet på betong eller asfalt. Fallskyddsplattan kräver också 40% mindre råmaterial vid tillverkning.

Vid limning av konstgräset används bottenlim av polyuretan som inte bryts ner av naturen. Konstgräset finns i 9 olika kulörer vilket ger möjlighet till kreativt skapande och attraktiva ytmönster.

Med Saltex Active/Safegrass Eco får man en produkt som:

  • Kan återvinnas till 100%
  • Uppfyller REACH-kraven
  • Uppfyller standarderna EN 1176-1 och EN 1177
  • Finns i flera olika tjocklekar för att möta regler för fallskydd
  • Ger möjlighet att använda antistatiskt konstgräs
  • Ger ett slittåligt och hållbart ytmaterial
  • Möjliggör tillgänglighetsanpassade ytor

Ämnen

  • Naturresurser

Unisport är marknadsledande inom idrotts- och motionsanläggningar i de nordiska länderna. Vi har ca 400 anställda med en omsättning på 155 miljoner euro. Företagen som är verksamma i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och Lettland kompletterar varandra produktmässigt och geografiskt. Målet är att nå en betydande försäljningstillväxt och att bli en ledande nordeuropeisk helhetsleverantör vars koncept ger de bästa förutsättningarna för idrottare och åskådare.

Kontakter

Tomas Jonasson

Presskontakt Marketing Manager +46 (0)722 376150