Gå direkt till innehåll
UNITED SPACES LINDHOLMEN OCH WOMEN IN TECH GÖTEBORG: ETT BLOMSTRANDE SAMARBETE FÖR MÅNGFALD OCH INNOVATION INOM TECH!

Blogginlägg -

UNITED SPACES LINDHOLMEN OCH WOMEN IN TECH GÖTEBORG: ETT BLOMSTRANDE SAMARBETE FÖR MÅNGFALD OCH INNOVATION INOM TECH!

UNITED SPACES LINDHOLMEN OCH WOMEN IN TECH GÖTEBORG: ETT BLOMSTRANDE SAMARBETE FÖR MÅNGFALD OCH INNOVATION INOM TECH!

Det bubblar av samarbeten på United Spaces Lindholmen! Hela området kring Uni3 vid Lindholmen i Göteborg genomsyras av företag och organisationer som alla bidrar till att innovation och tech-scenen växer och blomstrar. En av dessa organisationer är Women in Tech Göteborg – en icke-vinstdrivande organisation som startades 2016 av 5 kvinnor som möttes för att prata om utmaningar på sina jobb men som snart insåg att de ville skapa en förändring i arbetslivet.

”Vårt mål är att bygga och stärka tech communityn, dels genom att hitta nya talanger som kan gå med, dels genom att skapa ett inkluderande ställe där alla känner sig hemma. Vi gör det dels genom att skapa olika typer av event, dels genom att hitta samarbetspartners inom samma bransch för att identifiera problem och sedan gemensamt lösa dem. Sedan vi startade har vi vuxit till att vara runt 40 volontärer och över 1000 medlemmar. Vi har partners över hela Norden och skapade precis en hub i Malmö. Vi växer hela tiden säger Pooja Sousthanamath, Co-founder and President, för Women in Tech Göteborg”

På frågan om varför de valde just United Spaces Lindholmen som samarbetspartner säger Pooja att det var tydligt att US Lindholmen bryr sig mycket om att skapa en plats för människor att nätverka, samarbeta och arbeta på.

”Redan från början insåg vi att vi delade samma syn på hur man ska arbeta för att främja en mångfaldig och inkluderande miljö. Vi är entusiastiska och tacksamma för vårt samarbete och ser fram emot att arrangera en mångfald av interna och externa aktiviteter på United Spaces Lindholmen under det kommande året, avslutar Pooja.”

Emma Haglund, Community Manager United Spaces Lindholmen, är glad över samarbetet med Women in Tech Göteborg.

”Genom att samarbeta med WiT-Gbg är vi med och stödjer initiativ som uppmuntrar mångfald och inkludering inom tech-branschen. Vi tror att främjandet av en stöttande och inkluderande miljö för kvinnor inom tech inte bara kommer att locka fler kvinnliga talanger, utan också leda till ökad innovation och samarbete inom branschen. Det kommer i sin tur leda till en mer balanserad och mångsidig tech-community i Göteborg, säger Emma.

”Vårt samarbete gör också att vi kan skapa många intressanta och bra events och aktiviteter som gynnar både våra medlemmar på United Spaces Lindholmen samt WiT-Gbg’s nätverk. Vårt mål är att skapa en levande och inkluderande tech-hubb på Lindholmen och det gör vi tillsammans med Women in Tech Göteborg” avslutar Emma.

United Spaces Lindholmen och Women in Tech- Gothenburg: A flourishing collaboration for diversity and innovation in tech!

Collaboration is thriving at United Spaces Lindholmen! The entire Uni3 area at Lindholmen in Gothenburg is infused with companies and organizations that all contribute to the growth and flourishing of the innovation and tech scene. One of these organizations is Women in Tech- Gothenburg, a non-profit organization founded in 2016 by 5 women who came together to discuss challenges in their workplaces but soon realized they wanted to create change in the professional world.

“Our goal is to build and strengthen the tech community, partly by finding new talents to join us, and partly by creating an inclusive space where everyone feels at home. We achieve this by organizing various types of events and by partnering with other industry peers to identify problems and collectively solve them. Since our inception, we’ve grown to include around 40 volunteers and over 1000 members. We have partners across the Nordics and have recently established a hub in Malmö. We are continuously growing,” says Pooja Sousthanamath, Co-founder and President of Women in Tech- Gothenburg.

When asked why they chose United Spaces Lindholmen as their collaboration partner, Pooja explains that it was evident that US Lindholmen cares deeply about creating a place for people to network, collaborate, and work.

“Right from the start, we realized that we shared the same vision of how to work towards promoting a diverse and inclusive environment. We are enthusiastic and grateful for our partnership and look forward to organizing a variety of internal and external activities at United Spaces Lindholmen in the coming year,” concludes Pooja.

Emma Haglund, Community Manager at United Spaces Lindholmen, is pleased with the collaboration with Women in Tech – Gothenburg.

“By partnering with WiT-Gbg, we support initiatives that encourage diversity and inclusion within the tech industry. We believe that promoting a supportive and inclusive environment for women in tech will not only attract more female talent but also lead to increased innovation and collaboration within the industry. This, in turn, will result in a more balanced and diverse tech community in Gothenburg,” says Emma.

“Our collaboration also allows us to create many interesting and valuable events and activities that benefit both our members at United Spaces Lindholmen and WiT- Gbg’s network. Our goal is to create a vibrant and inclusive tech hub at Lindholmen, and we are doing it together with Women in Tech – Gothenburg,” Emma concludes.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Malin Midhed

Malin Midhed

Presskontakt Head of Marketing Marknadsföring, kommunikation och press 0046765272379

COME GROW WITH US

Vår idé om coworking utgår alltid från dig som individ. För vi vet att om du utvecklas, inspireras och mår bra kommer även ditt företag att göra det. Därför har vi skapat ett community som bygger på omtanke, lärande, samverkan och social gemenskap. En plats där människor, idéer och affärer ges utrymme att växa. Tillsammans.

Välkommen till United Spaces.