Pressmeddelande -

DRYGT 56 MILJONER KRONOR TILL SVENSKA LÄROSÄTEN

Lärosäten i Sverige tilldelas totalt 56 178 769 kronor för samarbeten med utvecklingsländer. Medlen har beviljats ur utbytesprogrammet Linnaeus-Palme och stipendieprogrammet Minor Field Studies (MFS), som båda administreras av den statliga myndigheten Internationella programkontoret. – Programmen ger svenska studenter och lärare möjlighet att skaffa sig viktiga kunskaper i utvecklingsfrågor, säger Ulf Melin, generaldirektör för Internationella programkontoret. Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram som ger lärare och studenter på universitet och högskolor möjlighet till utbyten med utvecklingsländer. Genom stipendierna i MFS kan studenter som tagit 100 högskolepoäng genomföra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland under minst åtta veckor. Det insamlade materialet ska ligga till grund för en C- eller D-uppsats, alternativt ett examensarbete på motsvarande nivå. – Det är bra att studenter och lärare i hela Sverige får de här möjligheterna, säger Ulf Melin. Se bifogade filer för beviljade medel per institution och lärosäte i Sverige. Om oss Internationella programkontoret är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete inom utbildning. Våra huvudsakliga finansiärer är EU-kommissionen, Nordiska ministerrådet och svenska staten. Programmen Linnaeus-Palme och Minor Field Studies finansieras av biståndsmyndigheten Sida. Nedan visas tillhörande dokument och bilagor. Bilagor Linnaeus_Palme_2008.pdf https://www.pirab.se/L.asp?I=155165&IT=1&X=404700&M=2&A=Linnaeus_Palme_2008.pdf MFS_2008.pdf https://www.pirab.se/L.asp?I=155165&IT=1&X=404700&M=2&A=MFS_2008.pdf

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Åke Lernefalk

Presskontakt Pressansvarig Universitets- och högskolerådet 010-470 06 91