Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Sidas generaldirektör Anders Nordström deltar i samtal om internationella samarbeten som drivs från Gotland

Välkommen till ett seminarium om nyttan av de Sidafinansierade internationella samarbeten som drivs från Gotland. Sida Östersjöenheten, Internationella programkontoret, Swedesd och ICLD presenterar resultatet av olika internationella samarbeten. Därefter följer ett anförande av Sidas generaldirektör Anders Nordström samt möjligheten att ställa frågor till samtliga medverkande.


Övriga medverkande: Ulf Melin (generaldirektör Internationella programkontoret), Thomas Johansson (teamchef Sida Östersjöenheten), Birgitta Svensk (generaldirektör Swedesd), Frans Lenglet (director ICLD) och representanter från nämnda organisationer.

Seminarium i serien Gotland International:
Från Visby ut i världen – värdet av internationella samarbeten
Dag: Tisdag 25 maj 2010
Tid: Klockan 10.00–12.00
Plats: Spegelsalen, Wisby Hotel


Webbplatser:
www.programkontoret.se
www.sida.se/ostersjoenheten
www.icld.se
www.swedesd.se

Internationella programkontoret,
Carina Hellgren, platschef Visby

För mer information och för att boka samtal med generaldirektörerna kontakta:
Carina Hellgren, chef Högskoleenheten & platschef Visby,
tel: 0498-404957, epost: carina.hellgren@programkontoret.se

Thomas Johansson, teamchef Sida Östersjöenheten Visby,
tel: 08-6985003, mobil: 0705-722374, epost: thomas.johansson@sida.se

 

Om oss
Internationella programkontoret är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi stöder skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete inom utbildning. Internationella programkontoret har kontor både i Stockholm och i Visby. Programkontoret i Visby handlägger program och utbyten som rör samarbete med utvecklingsländer.

Ämnen

  • Internationella avtal, samarbeten

Regioner

  • Gotland

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Kontakter

Åke Lernefalk

Presskontakt Pressansvarig Universitets- och högskolerådet 010-470 06 91