Pressmeddelande -

Netlight är Sveriges bästa arbetsgivare

Konsultbolaget Netlight är Sveriges bästa arbetsgivare. Det visar den årliga undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare som genomförs av employer branding-företaget Universum. Netlight tar hem förstaplatse, närmast följt av Grant Thornton och teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren.

I undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare får företagens egna medarbetare betygsätta sin arbetsgivare utifrån kriterierna intern identitet, nöjdhet och vilja att rekommendera sin arbetsgivare, samt lojalitet. En fortsatt tydlig trend i årets resultat är att konsultbolag fortfarande lyckas erbjuda en arbetsplats där många människor trivs.

”Bland konsultbolagen så är har man insett att humankapitalet är bolagets viktigaste resurs. Därför är man också benägna att jobba hårt för att erbjuda en attraktiv arbetsplats bland medarbetarna.” säger Claes Peyron, Managing Director på Universum Sverige. ”Att placerar sig så högt på denna ranking sänder dels viktiga signaler till talangerna på marknaden men även till konkurrerande verksamheter.”

Gemensamt för de högst rankade arbetsgivarna, oberoende av bransch eller storlek, är att de särskiljer sig genom att deras medarbetare i större utsträckning än genomsnittet uppfattar dem som framgångsrika i sin bransch, att de är erbjuder mycket eget ansvar och att arbetsgivaren visar stor respekt gentemot de anställda. Detta är faktorer som är avgörande för att få engagerade och dedikerade medarbetare. ”Anställda vill bli sedda och vill känna att de får ansvar. Ansvar och engagemang går hand i hand, vilket ofta leder till affärsmässiga framgångar. Att som arbetsgivare se detta och vara lyhörd genetemot de anställda är en nyckel för att skapa god stämning och rätt kultur i en organisation.”, säger kan Claes Peyron.

På en arbetsmarknad där allt fler jobb tllsätts via kontakter har de topprankade arbetsgivarna ytterligare en stor fördel då undersökningen visar att deras medarbetare är väldigt positiva till att rekommendera sin arbetsgivare till en vän. 69% av medarbetarna hos de topp 10-rankade arbetsgivarna skulle sannolikt rekommendera sin arbetsgivare, att jämföra med genomsnittet bland samtliga arbetsgivare som endast är 41%.

Topp 10 Sveriges Bästa Arbetsgivare 2016

Arbetsgivare
1.Netlight
2.Grant Thornton
3.Bengt Dahlgren
4.Svensk Fastighetsförmedling
5.Midroc
6.IKEA
7.Hennes & Mauritz
8.Pöyry
9.Schibsted Media Group
10.LRF Konsult


Om undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare

Undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån tre faktorer.

  • Intern identitet: hur bra medarbetarna anser att deras arbetsgivare levererar vad gäller arbetsgivarens rykte & image, jobbegenskaper, människor & kultur samt ersättning & möjlighet att avancera.
  • Nöjdhet/rekommendation: hur nöjda medarbetarna är utifrån ett helhetsperspektiv och hur benägna de är att rekommendera arbetsgivaren till vänner
  • Lojalitet: hur benägna medarbetarna är att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.

Rankingen över Sveriges bästa arbetsgivare baseras på Universums internal employer brand index som ligger mellan 0 och 100 för varje utvärderad arbetsgivare. Varje faktor har samma möjliga maxvärde (33,33) och de utvärderade arbetsgivarna rankas baserat på summan av de tre delarna.

2016 års undersökning besvarades av totalt 31 616 yrkesverksamma personer och genomfördes mellan april 2016 och augusti 2016 av Universum, de olika arbetsgivarna samt olika partners. Resultatet presenteras den 10 november med en ranking över de 51 högst placerade.

Rankingen över Sveriges Bästa Arbetsgivare används av många arbetsgivare som en viktig måttstock för hur väl de lyckas tillfredsställa sina medarbetare och därmed i framtiden behålla sin konkurrenskraft.

Hela rankingen finns på http://universumglobal.com/se/sveriges-basta-arbetsgivare-2016.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • universum

Om Universum
Universum är världsledande inom employer branding. Sedan mer än 20 år tillbaka arbetar vi uteslutande med arbetsgivarimage och vi är pionjärer inom detta område. Universum hjälper över 1 200 kunder världen över att attrahera framtida, och behålla nuvarande, ideala medarbetare. Vi gör detta genom erfarenhet, kunskap och tjänster såsom undersökningar, strategiska konsulttjänster och medielösningar. Universums undersökningar besvaras årligen av 400 000 studenter och unga akademiker i hela världen, vilket ger oss en unik kunskapsbas. I vår mediaportfölj ingår över 150 olika publikationer och webbplatser som hjälper studenter och unga akademiker i deras jakt på den ideala arbetsgivaren.

Kontakter

Beatrice Odin

Presskontakt Marknadschef, Nordics Marketing, PR, event +46704469182

Relaterat innehåll