Pressmeddelande -

Untie erhåller registrering som inlåningsföretag

Sedan 2010 har bolaget Untie Group AB byggt finanstjänster inom utlåning, sparprodukter och investeringar med avsikt att bli en finansportal för privatpersoner och småföretag.

Det helägda dotterbolaget, Untie Deposits AB, har erhållit en registrering som inlåningsföretag hos Finansinspektionen. Genom registreringen kan Untie erbjuda sina kunder sparkonton för belopp upp till 50 000 kr.

”Under hösten ser vi fram emot att få lansera flera nya produkter kopplade till vår nya registrering. Vi är nu inne i ett projekt där vi samlar våra tjänster på www.untie.se genom en nylansering av den hemsidan inom kort. Detta är ytterligare en pusselbit som faller på plats för oss.” säger Erik Hagelin, CEO.

För mer information kontakta:

Erik Hagelin, CEO
E-mail: erik.hagelin@untiegroup.se

Stefan Willebrand, Grundare & CIO
E-mail: stefan.willebrand@untiegroup.se

Untie Group AB (publ)www.untiegroup.se

Untie Deposits AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Untie Group AB´s framtida expansion. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Finans

Kategorier

  • sparkonto
  • neobank
  • mobilbank
  • investering
  • fintech
  • finans
  • avkastning

Untie är en finansportal med sina egna finansiella produkter inom lån, sparande och investeringar. Bolaget har byggt verksamheten sedan 2010 med fokus på sina kunder och att förenkla och effektivisera finansmarknaden.