Pressmeddelande -

Untie Lending AB ger ut preferensaktier

Nu lanserar Untie Lending AB en ny spar- och investeringsprodukt. Lånebolaget ingår i den större koncernen Untie Group AB.

Emissionen av onoterade preferensaktier ger 7% i utdelning med möjlighet till månadsvis utbetalning.

Att investera i preferensaktier är ett alternativ till osäkerhet på börsen och stora kurssvängningar. Avkastningen är stabil, men ändå långt över ränteplaceringar och traditionella bankkonton. Den här typen av aktier kan därmed vara en stor fördel om du vill få en stabil utdelning över tid. Inlösen sker dessutom till nominellt värde eftersom den inte handlas på börsen.

- Eftersom minsta belopp endast är 2 000 kr så är detta ett bra alternativ för både småsparare och företag, säger Erik Hagelin, VD.

Untie Lending AB är ett etablerat utlåningsföretag som har varit lönsamt från start. Bolaget har endast privatpersoner som låntagare och har hittills drygt 3 000 kunder. Ansökningsprocessen är helt automatiserad vilket har genererat små kreditförluster.

I Sverige finns idag ett drygt 30-tal preferensaktier som handlas på olika börser och huvuddelen är från företag inom den skakiga fastighetssektorn.

Det finns ett fåtal liknande preferensaktier med stabil avkastning som riktar sig till småsparare. Man skall dock vara medveten om att investeringen inte täcks av insättningsgarantin och att man blir aktieägare utan rösträtt i bolaget.

Ämnen

  • Webbtjänster

Kategorier

  • investering
  • finans
  • fintech
  • preferensaktie
  • avkastning

Untie Group is about setting people free. Our goal is to turn the financial world on its head, letting the many prosper in ways only the few can today.

By developing a diverse portfolio of financial services, and the technology needed to run them, we are making our dream a reality. Bricknode is our brand for software development and Untie for the consumer market.