Pressmeddelande -

Maud Edgren-Schori vald till ny ordförande i UNIFEM Sverige

Vid UNIFEM Sveriges årsmöte valdes Maud Edgren-Schori till ny ordförande för två år. Hon undervisar och är internationell koordinator vid Institutionen för Socialt Arbete vid Stockholms universitet. Maud Edgren-Schori arbetade under 2005-2008 för FN i Västafrika som genusrådgivare inom UNDP. Vidare ingår hon i en beredskapsstyrka med internationella genusrådgivare som Norska Flyktingrådet administrerar på uppdrag av FN. ”Under mitt arbete i Côte d’Ivoire (Elfenbenskusten) och Liberia fick jag på nära håll uppleva kvinnors och flickors omänskliga lidande till följd av våld och osäkerhet i spåren av krig och konflikter. Detta manar till handling. Men också de starka, aktiva och målmedvetna kvinnor jag har mött, som med små medel kämpar mot våld, diskriminering och förtryck, är vi skyldiga att stödja”, säger Maud Edgren-Schori. Vid UNIFEM Sveriges årsmöte antogs en omfattande verksamhetsplan för åren 2008-2012. Maud Edgren-Schori vill påskynda arbetet med att den del av FN-reformen som gäller att samordna FN:s operativa och normativa organisationer för kvinno- och genusfrågor, kan genomföras snarast. För mer information kontakta: Maud Edgren-Schori, ordförande UNIFEM Sverige Telefon: 070-84 20 247 E-post: maud.edgren-schori@unifem.se Charlotta Linebäck, organisationssekreterare UNIFEM Sverige Telefon: 08-34 61 04, 0733-526 226 E-post: charlotta.lineback@unifem.se UNIFEM är FN:s utvecklingsfond för kvinnor och bildades 1975 av FN:s generalförsamling. Elva år senare, 1986, grundades den svenska nationella kommittén UNIFEM Sverige som är en ideell förening. Den svenska nationella kommittén arbetar utifrån UNIFEM:s strategiska mål bland annat att minska kvinnors fattigdom i världen, att avskaffa våld mot kvinnor, och att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor.

Ämnen

  • Bistånd

Kontakter

Matilda Lidström

Presskontakt Organisationssekreterare 08-346104