Pressmeddelande -

Kommundirektör Maria Johansson lämnar sitt uppdrag

Kommundirektör Maria Johansson och den politiska ledningen i Upplands-Bro kommun har enats om att gå skilda vägar. Maria Johansson lämnar tjänsten omgående och går mot nya utmaningar. I avvaktan på att en ny kommundirektör rekryterats träder Karl Öhlander, Utvecklingschef in som tillförordnad kommundirektör.

Kontakt
Fredrik Kjos (M)
fredrik.kjos@upplands-bro.se
Telefon 072-178 81 56 eller 072-222 11 81

Ämnen

  • Kommunal service

Regioner

  • Upplands-Bro

Upplands-Bro är en växande kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar, med drygt 28 000 invånare. Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd. Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig till år 2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska vara. Visionen förenar kommunens invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i kommunen för att skapa ett gemensamt Upplands-Bro.

Kontakter

Sara Eklind

Presskontakt Kommunikations- och digitaliseringschef 08-581 691 41