Skip to main content

Mycket goda resultat från Skolinspektionens besök

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2019 08:47 CEST

Upplands-Bro kommun uppvisar goda resultat i Skolinspektionens tillsyn.

Skolinspektionen har under våren gjort en tillsyn av förskolor, grundskolor, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Granskningen syftar till att säkra att elever ges en trygg miljö, möjlighet till goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla. Resultatet visar att skolorna i Upplands-Bro uppfyller de uppsatta målen och på fler punkter överträffar de uppmätta resultaten rikssnittet.

Vid Skolinspektionens tillsyn under våren granskades såväl förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Inom grundsärskolan pekade inspektionen ut ett utvecklingsområde inom det systematiska arbetet med uppföljning av kunskapsresultat för elever som läser med inriktning ämnesområden.

– Att Skolinspektionen gör regelbunden tillsyn är en stor tillgång för alla elever och skolor i landet. Det säkerställer att kommuner och andra huvudmän levererar det elever har rätt att vänta sig, exempelvis rätt till god utbildning i en trygg miljö. Att Skolinspektionen gått igenom samtliga verksamheter och endast hittat ett utvecklingsområde är ett mycket gott betyg. Det utvecklingsområde inspektionen pekar ut är redan identifierat och åtgärder har inletts för att säkerställa att även detta mål uppfylls, säger Kaj Söder, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.

Resultatet visar en stor utveckling av skolornas och förskolornas styrning och ledning sedan Skolinspektionens senaste besök 2015. Utbildningskontoret har utvecklat nuvarande funktioner som finns centralt för att säkerställa kvalitet, rutiner och uppföljning av huvudmannens verksamheter enligt de styrdokument som finns för skola och förskola.

– Det här är en bekräftelse på att vi är på rätt väg. Vi har duktig personal tillsammans med en bra styrning och ledning av våra förskolor och skolor, säger Kaj Bergenhill, ordförande i Utbildningsnämnden.

Skolinspektionen granskar alla huvudmäns ansvarstagande. Huvudman är alla kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Det som undersöks är huvudmannens styrning, ledning och kvalitetsuppföljning av verksamheterna. Skolinspektionen kan om brister upptäcks, kräva omedelbara åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Om bristerna anses vara allvarliga kan inspektionen besluta om vite för huvudmannen.

– Det är tryggt att få vetskap om att vi styr kvalitetsarbetet bra hela vägen från förskola till gymnasium och vuxenutbildning, ett fantastiskt besked, säger Lisa Edwards ordförande i Gymnasie- och Arbetslivsnämnden.

Kontakt

Kaj Bergenhill (M)
Ordförande i utbildningsnämnden
072 - 178 81 93
Kaj.Bergenhill@upplands-bro.se

Lisa Edwards (C)
Ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden
072 - 178 81 86
Lisa.Edwards@upplands-bro.se

Kaj Söder
Utbildningschef
08 - 581 69 520
Kaj.Soder@upplands-bro.se

Upplands-Bro är en växande kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar, med drygt 28 000 invånare. Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd. Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig till år 2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska vara. Visionen förenar kommunens invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i kommunen för att skapa ett gemensamt Upplands-Bro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.