Skip to main content

Nu blir det lättare att sortera avfall i Upplands-Bro

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2020 12:00 CET

Upplands-Bro kommuns avfallschef, Mikael Thelin, demonstrerar kommunens nya fyrfackssopkärl som kommer att göra det enklare för kommunens invånare att sortera avfall.

Upplands-Bro, Knivsta, Håbo och Sigtuna kommuner har gemensamt handlat upp ett nytt insamlingssystem för avfall. Samarbetet är unikt i sitt slag.

Hösten 2020 kommer villa- och fritidshusägare i Upplands-Bro, Knivsta, Håbo och Sigtuna och att få ett nytt insamlingssystem för avfall. Det nya systemet innebär att hushållens sopkärl byts ut till två nya sopkärl som är indelade i fyra fack var.

I kärlen sorteras restavfall, matavfall, tidningar/returpapper samt förpackningar av ofärgat glas, färgat glas, metall, papper och plast.

Varför väljer Upplands-Bro att införa ett nytt avfallssystem?

– Vi vill att det ska bli lättare för hushållen att sortera sitt avfall, säger Mikael Thelin, avfallschef i Upplands-Bro kommun. Att förena insamling av förpackningsmaterial och tidningar med den traditionella avfallsinsamlingen ger många miljövinster. Servicen ökar då kommuninvånare inte längre behöver transportera sitt avfall till en återvinningsstation, samtidigt som graden av återvinning av förpackningsmaterial och tidningar förhoppningsvis ökar och allt mindre avfall behöver gå till energiåtervinning.

Enligt nya nationella förordningar* ska 100 procent av alla bostäder erbjudas bostadsnära insamling senast 1 april 2025. I praktiken innebär det att det ska vara enkelt att lämna ifrån sig utsorterade förpackningar och tidningar i nära anslutning till bostaden.

– Det ska vara lika lätt att lämna förpackningar och tidningar som det är att lämna restavfall och matavfall, säger Mikael Thelin avfallschef i Upplands-Bro kommun.

Fyrfackskärl har införts i ett 60-tal kommuner runt om i Sverige och erfarenheten är att hushållens sortering av avfall ökar markant när det blir lättare att lämna ifrån sig sitt sorterade avfall.

Unikt samarbete över kommungränsen

Samarbetet mellan Upplands-Bro, Knivsta, Håbo och Sigtuna och är unikt i sitt slag då kommunerna varken har bildat ett nytt gemensamt bolag eller förbund, utan varje kommun är en fristående aktör. Samarbetet bygger på samverkan och samarbete.

–Eftersom vi är fyra mindre kommuner har vi valt att göra det här tillsammans. Det medför att vi kommer upp i de volymer som gjort ett bra avtal möjligt. Tillsammans blir vi som en större svensk kommun, säger Marcus Sköld, tekniska nämndens ordförande i Upplands-Bro kommun.

Det nya avfallssystemet gäller för villa- och fritidshusägare. Planerat införande är hösten 2020. Boende i lägenhet fortsätter med redan befintligt insamlingssystem där många fastighetsägare redan idag har full sortering i gemensamma miljörum. Det är fastighetsägarens ansvar att ordna med sorteringsmöjligheter för sina boende.

Fyrfackskärl – nytt insamlingssystem för villor och fritidshus

Relaterad information

Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper

Upplands-Bro är en växande kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar, med drygt 28 000 invånare. Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd. Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig till år 2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska vara. Visionen förenar kommunens invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i kommunen för att skapa ett gemensamt Upplands-Bro.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.