Pressmeddelande -

Enklare byte mellan region- och stadstrafik i Uppsala

Från 1 januari 2010 har flera regler blir gemensamma för UL:s regionbussar, Upptåget och stadstrafiken i Uppsala. En effekt av detta är att den som reser med enkelbiljett får en klart lägre kostnad för en resa med både region- och stadstrafik.

Från 1 januari 2010 har UL och Uppsalabuss tagit ett nytt steg mot ett samordnat system för resor och biljetter genom att flera regler blivit gemensamma. Enkelbiljetter är nu giltiga på både stads- och regiontrafik för att underlätta övergång.

För stadstrafiken innebär de nya reglerna att åldersgränsen för ungdomsbiljett höjs till 19 år, regiontrafikens Seniorkort gäller på de gröna bussarna och det blir gratis att ta med en hund.

Dessutom kommer priset för en enkelbiljett med både regionbuss/Upptåget och stadsbuss att bli samma som om resan bara gjordes med regiontrafiken. Exempelvis blir en resa som tidigare kostade 70 kr (regiontrafik zon 1 samt stadstrafik) blir nu 30 kr billigare.

Detaljerad information, med bland annat prisuppgifter, finns på UL:s hemsida www.ul.se

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:

UL:s försäljningschef Nikodemus Kyhlén, 018-65 99 06 eller 070-212 03 88

Ämnen

  • Transport

Regioner

  • Uppsala

UL(Upplands Lokaltrafik) ansvarar för kollektivtrafiken i Uppsala län. Verksamheten omfattar linjetrafik med buss och tåg, Upptåget. Totalt används ca 340 bussar och 10 tåg. UL ägs av Landstinget i Uppsala län och länets kommuner.