Pressmeddelande -

Första svenska bussarna med flytande biogas

Inom kort kommer Sveriges första bussar med flytande biogas att rulla på E4 mellan Uppsala och Arlanda. Satsningen betyder att UL (Upplands Lokaltrafik) nu förverkligar ett första steg i en omfattande miljösatsning med målet att köra 80 procent av Regionbussarna på biogas fram till 2014.

-          Att vi nu får tillgång till biogas i flytande form är avgörande för att vi ska kunna använda den för regiontrafiken, då bussarna annars måste tankas för ofta. Vi genomför nu en testperiod och hoppas att detta ska visa sig vara rätt väg att gå för att UL ska kunna erbjuda kunderna miljövänligare resmöjligheter med Regionbussarna, säger UL:s vd Malte Burwick.

 

-          Ska man locka människor att åka kollektivt så ska bränslet inte leda till ökade koldioxidutsläpp. En trolig utveckling är att en stor del av kollektivtrafiken kommer att drivas av biogas framöver och då måste vi kostnadseffektivt kunna transportera biogasen dit där den efterfrågas, vilket nu blir möjligt genom den flytande biogasen, säger Göran Persson, före detta statsminister och styrelseordförande i Scandinavian Biogas.

 

De nya bussarna har tagits fram genom ett samarbete mellan UL, bussbolaget Nobina och Scandinavian Biogas samt tankstationen med LGB (flytande biogas) som är den första i Sverige, av Scandinavian GtS. Två dieselbussar från Nobinas befintliga busspark har byggts om och kommer att köras på en blandning av biogas och diesel, en teknik som kallas Dual Fuel. Tekniken innebär att verkningsgraden blir lika hög som om bussen körts på ren diesel och medför att bränsleförbrukningen kan minskas med 20 till 30 procent, jämfört om bussen endast drivits av biogas.

-          Då vi valt att bygga om befintliga bussar istället för att köpa nya betyder det minskade kostnader för skattebetalarna i Uppsala län samtidigt som de ombyggda bussarna bidrar till en hållbar samhällsutveckling med minskade koldioxidutsläpp på 80 ton per buss och år, säger Peter Nilsson som är Nobinas trafikchef i Uppland.

 

Om 80 procent av Regionbussarna i UL-trafiken skulle drivas på biogas, vilket motsvarar 200 bussar, medför det att koldioxidutsläppen skulle minska med 16 000 ton per år och om samtliga bussar inom kollektivtrafiken i Sverige skulle köras på biogas skulle det betyda minskade koldioxidutsläpp på
650 000 ton per år.

Information om UL finns på www.ul.se, Scandinavian Biogas på www.scaninavianbiogas.com, Nobina på www.nobina.se och Scandinavian GtS på www.ScandinavianGtS.com

 

Frågor med anledning av detta pressmeddelande eller vid önskemål om faktamaterial kontakta:

UL:s informationschef Sture Jonsson, 018-65 99 08 eller 070-212 03 85

Scandinavian Biogas kommunikationschef, Alexandra Fleetwood, 0733-999 699

Nobinas trafikchef Peter Nilsson, 018-430 12 03 eller 0701-87 10 23

Ämnen

  • Transport

Regioner

  • Uppsala

UL (Upplands Lokaltrafik) ansvarar för kollektivtrafiken i Uppsala län. Verksamheten omfattar linjetrafik med buss och tåg, Upptåget. Totalt används ca 340 bussar och 10 tåg. UL ägs av Landstinget i Uppsala län och länets kommuner.