Pressmeddelande -

170 ungdomslägenheter först ut i Väsby Entré

170 lägenheter för studenter och ungdomar blir först ut i Väsbys storprojekt Väsby Entré. Väsbyhem och Serneke bygger i Järnvägsparken tre helt nya hus med 170 lägenheter som får första inflyttning 2019.

Idag tog Väsbyhem över marken i Järnvägsparken bredvid Väsby station. Här intill Väsbyån ska Väsbyhem tillsammans med Serneke bygga tre nya hus som kommer att heta Åhusen.

– I den rådande bostadsbristen är det väldigt angeläget att bidra med nya bostäder av olika typer och storlekar. Extra viktigt är det att bygga bostäder för de grupper i samhället som i dag har svårast att ta sig ut på bostadsmarknaden, som till exempel studenter och ungdomar, säger Amra Barlov Lindqvist, VD på Väsbyhem.

Bygget av de nya husen startar under 2018 och första inflyttning planeras till 2019. De tre husen byggs i fyra till sex våningar och kommer att omgärda en gemensam gård. Husen får olika höjd och varierade materialval för att knyta an till närområdet. In mot gården planeras solterasser i trä. Det kollektivtrafiknära läget gör det till ett perfekt boende för den som vill bo utan bil.

– Åhusen är det första bostadsbygget i Väsby Entré, Upplands Väsbys största stadsbyggnadsprojekt någonsin. Väsby Entré ska bli en stadsdel som knyter ihop stationsområdet genom nya bostäder och ännu bättre kollektivtrafik, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

Inom projektet Väsby Entré utvecklar Upplands Väsby kommun stationsområdet för smidiga resor och övergångar mellan cykel, bil, buss och pendeltåg. I projektet ingår också fler än 1 000 nya bostäder i flerfamiljshus samt lokaler på 30 000 kvadratmeter för butiker och kontor.

För mer information kontakta:

Amra Barlov Lindqvist, vd, Väsbyhem, 08-590 981 10, amra.barlovlindqvist@vasbyhem.se

Anne-Sophie Arbegard, Projektchef Väsby Entré, Upplands Väsby kommun, 08 - 590 976 29, anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • bostäder
  • väsby entre
  • studentbostäder
  • väsbyhem
  • serneke
  • järnvägsparken
  • upplands väsby
  • väsby

Regioner

  • Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun har idag över 44 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2016 mer än man gjort på 40 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun, 2013 till Sveriges miljöbästa kommun och 2016 till Årets samhällsbyggare. 

www.upplandsvasby.se

Presskontakt

Urban Rybrink

Presskontakt Kommunikationschef +46 73 910 40 04